V-Sotenäs: Motion ang likabehandling av anställda, alla kategorier, vad det gäller friskvårdande insatser.

Vänsterpartiet Sotenäs motionerar om motion!

Mona Moslehi och Ewa Ryberg påpekar orätvisor i kommunens friskvårdande insataser i deras motion och kräver likabehandling av anställde

Läs hela motionen:

Motion ang likabehandling av anställda, alla kategorier, vad det gäller friskvårdande insatser.

Enligt Arbetsmiljöpolicy som Sotenäs kommun antagit 20110915 skall samtliga medarbetare aktivt delta i arbetsmiljöarbetet och även föreslå åtgärder och lämna synpunkter. Likaså skall företagshälsovården vara en expertresurs i bl.a. förebyggande hälsoarbete.

 

Som anställd inom Sotenäs kommun har man en del personalförmåner. Dessa förmåner gäller dock endast månadsanställd alltså ej timanställd personal. Som exempel kan nämnas att månadsanställda kan köpa ett 10-kort på Tumlaren för 395 kr. För den timanställde ges ej denna möjlighet.

 

Ett förebyggande hälsoarbete är om något ett arbetsmiljöarbete. Ett bra förebyggande hälsoarbete är att personal, alla kategorier och anställningsformer, har tillgång till friskvård på lika villkor för att ge sig själv möjlighet att stärka sig till kropp (och själ) för att orka med ett många gånger tungt och krävande arbete. Därigenom kan också sjukskrivning minska och komunen kan också minska sina kostnader. Man skall se Friskvård i förhållande till Sjukvård. Mer friskvård – mindre sjukvård.

Följande exempel visar vilka förbättringar som kan ske vad det gäller arbetskapaciteten hos en anställd. En otränad person som har en maximal syreupptagningsförmåga på under 2 l/min kan använda endast 20-25% av sin kapacitet, ca 0,5 l/min över en 8-timmars arbetsdag. Det är lite mer än vad som krävs för att sova. Det krävs dubbelt så mycket för att klara en lugn promenad. Även för stillasittande kontorsarbete är den kapaciteten en klart begränsande faktor vad det gäller arbetseffektiviteten. Med regelbunden motion kan de flesta förbättra sin syreupptagningsförmåga med 50%. En tränad person med en syreupptagningsförmåga på 3 l/min kan utnyttja 40-50% av sin kapacitet, ca 1,5 l/min över en 8-timmars arbetsdag. Från 0,5 l/min (otränad person) till 1,5 l/min (tränad person). Det är en ökning med 200%.

 

När personal har tillgång till friskvårdande insatser ökar arbetskapaciteten och sjukfrånvaron minskar. Detta gäller anställda alla kategorier, timanställda likväl som månadsanställda.

 

Vi som kommun och arbetsgivare skall behandla alla våra anställda lika och inte särbehandla dem pga anställningsform. Det skulle kunna ses som en diskriminering om vi inte erbjuder våra timanställda någon typ av friskvård. Anledningen till att de idag inte erbjuds friskvård sägs vara att det inte alltid finns lön att dra från varje månad. Betalning för friskvård idag sker genom löneavdrag. För att kunna erbjuda alla anställda en likställd friskvård skulle man kunnaerbjuda samma priser men då med kontant betalning för de som ej är månadsanställda.

 

Vi föreslår att kommunfullmäktige får i uppdrag att genomföra att

– all kommens personal, alla kategorier och anställningsform, ges möjlighet till friskvård på lika vilkor.

– även övriga anställningsförmåner erbjuds på lika vilkor.

 

 

Kungshamn 20 oktober

 

 

Mona Moslehi         och                   Ewa Ryberg

för Vänsterpartiet Sotenäs

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv