Utveckla skolans matsal till elevrestaurang!

(Ur V-Mölndals hemsida) Lokalförsörjningsutskottets ordförande och vice ordförande har träffat Barnsomsorgs- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 24 januari 2006. Syftet med träffen var bland annat att diskutera skolornas matsalar och få en utveckling på flera ställen från bamba till elevrestaurang, säger Jan Kronberg (v) Ordförande för Lokalförsörjningsutskottet.

06-01-26

Förstudie ”Elevrestaurang” beställd

Barnomsorgs- och utbildningsnämndens arbetsutskotts eniga beslut blev att påbörja en förstudie. En förstudie som skall innehålla en beskrivning av hur det ser ut i de olika matsalarna med avseende på ljudmiljö och gestaltning. Förstudien skall också beskriva vad för åtgärder som kan göras för att öka trivseln i matsalarna.

Kommentarer Jan Kronberg (v)

– Känns riktigt bra att vi tagit ett steg i en mycket angelägen fråga om unga och mat. I Mölndal finns flera goda exempel på hur man försökt utveckla matsalarna till att mera bli en elevrestaurang. Kan finnas fler men Lackarebäcksskolan, Rävekärrsskolan och Östergårdsskolan i Kållered är enligt min mening bra exempel där man försökt åstadkomma en bra miljö för att få elever och vuxna att äta i lugn och ro. En bra miljö gör också att de vuxna gärna kommer för att äta vilket är önskvärt. Men det ser väldigt olika ut i de olika skolorna. Det kommer också förstudien att visa.

Min erfarenhet från ljudsaneringsprojektet i förskolan säger också att en del åtgärder kan genomföras snabbt medan en del tar längre tid. Exempelvis finns de ljuddämpande borden på alla förskoleavdelningar i hela Mölndal men det är dyrare och krångligare att byta golv och tak. Men detta kan göras vid det normala underhållet.

Nu behövs det en förstudie som beskriver hur vi skall komma från bamba till elevrestaurang på alla skolor i Mölndals stad.

Utveckla skolans matsal till elevrestaurang

06-01-13

Vi upplever att många skolmatsalar är otrivsamma i Mölndal dock finns det undantag. Bullersanering har vi lyckats med. Nu gäller det att få trivsamma matsalar, skriver Lennart Svensson (v) ordf. i Barn- och utbildningsnämnden och Jan Kronberg (v) ordf. i Lokalförsörjningsutskottet.

På många sätt har barn och ungdomars matvanor uppmärksammats de senare åren

Det handlar om att man äter fel, för mycket eller för lite. Detta leder till hälsoproblem och till att eleven inte orkar utnyttja sin fulla kapacitet under skoldagen. Därför är detta problem mycket viktigt för en framåtsyftande skolpolitik att lösa.

Enligt de enkäter som är gjorda säger sig eleverna i Mölndal uppskatta skolmaten mindre och mindre. Vi upplever att många skolmatsalar är otrivsamma i Mölndal dock finns det undantag. Mölndal har drivit ett framgångsrikt och uppmärksammat arbete för att bullersanera lokaler i förskolan.

Vill gå vidare

Nu vill vi gå vidare med skolornas matsalar och med enbart bullersanering är enligt vår uppfattning otillräckligt. Större tonvikt måste också läggas vid gestaltning, ljussättning och andra åtgärder som ökar trivseln.

Därför kommer vi att ta initiativ till att ta fram ett pilotprojekt där Barnomsorgs- och utbildningsnämnden tillsammans med Lokalförsörjningsutskottet arbetar med att utveckla två matsalar. Dessa 2 matsalar är tänkt att vara förebilder för att stegvis utveckla samtliga skolmatsalar. Tanken är att inleda en förändring från ”bamba” till elevrestaurant. Alltså ta till vara den mera helhetsinriktade kunskapen som finns inom restaurangvärlden.

– Senare kommer vi att ta initiativ till att utveckla klassrummet där det finns utvecklingsarbete att göra för att få bättre akustik, säger Lennart Svensson (v) Ordförande för Barnomsorgs och utbildningsnämnden. Jan Kronberg (v) Ordförande för Lokalförsörjningsutskottet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv