V och S röstade igenom ytterligare ett personligt ombud

(Ur V-Mölndals hemsida) Trots statligt bidrag vägrade de borgerliga i Vård- och omsorgsnämnden på sista mötet inför jul tillsätta ytterligare ett personligt ombud. De avstod från att rösta. Det blev socialdemokrater och vänsterpartiet i Mölndal som fick ta beslutet för att få en fungerande verksamhet.

05-12-22

Bild: Jan Jonsson (v)

Efter den så kallade psykiatrireformen har det uppmärksammats att många personer med psykiska funktionshinder lever under mycket dåliga förhållanden med fattigdom, hemlöshet och isolering. För att motverka detta ger staten bidrag till personliga ombud. Mölndal har möjlighet att få bidrag till två ombud. Nu har Mölndals stad ett personligt ombud. Detta är en person som skall stöta den enskilde till att ta kontrollen över sitt eget liv. Personliga ombud leder till en kostandseffektivare stöd och hjälp på grund av att exempelvis akuta intagningar på psykiatriska avdelningar kan minska.

Trots statligt bidrag vägrade de borgerliga i Vård- och omsorgsnämnden att på sista mötet inför jul tillsätta ytterligare ett personligt ombud. De avstod från att rösta. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har dock majoritet vilket gör att det nu tillsätts ytterligare ett personligt ombud som delvis skall betalas med statliga bidrag.

Staten kan ge bidrag för att inrätta ett personligt ombud per 25 000 invånare.

Svårigheter att verka ensam

Det finns svårigheter med att verka ensam som ombud vilket även erfarenheter från andra kommuner visar, vilket resulterat i att ombuden slutar. Att arbeta med målgruppen personer med svåra psykiska funktionshinder är svårt och man bör ha en kollega för att arbetet skall fungera. I en särskild skrivelse tar befintligt ombud upp detta och påpekar att vid ett par tillfällen under de tre åren som verksamheten funnits har andra hört av sig för att fråga om hjälp för personer som är paranoida och potentiellt våldsamma. Om Mölndal anställer ett ombud skulle det ge en trygghet och stabilitet som tidigare saknats i verksamheten. Detta skulle betyda bättre metoder för att nå och hjälpa människor med psykiska funktionshinder.

Personligt ombud visar på tydliga positiva effekter av ombudens arbete, bland annat ökad livskvalitet och större sociala nätverk

Socialstyrelsen har därför föreslagit regeringen att överväga om lagstiftning är en möjlig åtgärd för att säkra verksamheterna, då oro finns att verksamheter kan läggas ned när kommunernas ekonomi kräver prioriteringar.

Ekonomiskt

Utöver stadsbidrag som fördelas genom Länsstyrelsen är stadens egenkostnad för ett ombud ca 170 tusen kr och för två 300 tusen kr.

Kommentarer Jan Jonsson (v) ledamot av Vård och omsorgsnämnden

0703-504981 / 031-277881

Med detta som bakgrund och att förvaltningens uppfattning var att två ombud är att rekommendera inom Mölndals stad. Däremot fanns betänkligheter om enbart Vård- och omsorg som enda part skulle stå för två ombud. Att någon annan nämnd som exempelvis Arbets- och familjestödsnämnden skulle vara med är inte aktuellt.

I vart fall efter att den borgerliga gruppen haft ajournerat sig så avstod de att ta beslut om att tillsätta ytterligare ett personligt ombud. Det är beklämmande att höra vilken uppfattning vissa ledamöter i den borgerliga gruppen har, som jag tycker är reaktionära. Det blev socialdemokraterna och vänsterpartiet som får ta ansvaret och tillsätta denna tjänst, för att få en fungerande verksamhet, säger Jan Jonsson (v) ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv