Ohly: Klassamhället har fått en tydlig etnisk prägel.

I helgen antog Vänsterpartiets PS en plattform för vänsterns integrationspolitiska arbete för att bekämpa rasism och diskriminering.

(Ur V-rikssidor)

Det står utom all tvivel att den integrationspolitik som hittills förts har misslyckats. Det stämmer inte, såsom regeringen ofta vill ge sken av, att allting blir bättre. Nej, klyftorna växer i Sverige och drabbar vissa mer än andra. Klassamhället har fått en tydlig etnisk prägel.

För att vända denna mycket allvarliga utveckling kommer vi ingenstans med att peka ut invandrade som problemet och därigenom formulera särlösningar. Det man gör sig skyldig till då är att förbise den strukturella diskriminering och rasism som genomsyrar vårt samhälle.

Folkpartiet har idag återigen, och liksom så ofta genom sin integrationspolitiska talesman Mauricio Rojas, tagit på sig rollen som landets främsta fanbärare i att underblåsa hets och misstänkliggörande mot invandrade som grupp. Folkpartiet utnyttjar människors vanmakt för att punktera välfärdspolitiken.

Jag är helt övertygad i att lösningen i stället ligger i att med kraft driva en generell politik som garanterar allas lika tillträde till arbetsmarknaden, allas lika möjlighet att utbilda sig och allas rätt till ett rimligt boende.

Vänsterpartiet har förslagen till hur detta bör genomföras. I helgen antog vi en plattform för vårt integrationspolitiska arbete för att bekämpa rasism och diskriminering. Det är inte särskild politik som riktar sig specifikt till personer med utländsk bakgrund utan en kraftfull politik för en samhällsutveckling där varje människa kan försörja sig genom arbete och påverka sin livssituation.

Lasse Ohly

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv