Interpellation, angående förberedning för flyktingmottagandet

Hamza Demir (V), ledamot i Kommunfullmäktige i Partille , har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige, angående förberedning för flyktingmottagandet efter ny utlänningslag och ny prövning för flyktingar.
– ”kommer Partille Kommun att ta sitt ansvar och ta emot nya flyktingar och på så sätt visar vår solidaritet?” undrar han i sin interpellation.

INTERPELLATION

Till Kommunstyrelsens ordförande Stefan Svensson

Angående förberedning för flyktingmottagandet i Partille Kommun efter ny utlänningslag och ny prövning för flyktningar

En av de grundläggande uppgifterna för en kommunal verksamhet är att ge alla, oavsett social eller etniskt bakgrund, lika möjligheter till ett gott liv.

Med anledning av riksdagens beslut gällande ny utlänningslag och ny prövning för flyktingar som trädde i kraft den 16 november, krävs att kommunerna har en bra beredskap för att kunna ta emot dem, samt ge dem en god introduktion i det svenska samhället.

Särskilt viktigt är att ge flyktingar som tvingats hålla sig gömda, det stöd som krävs för att de skall kunna återgå till ett normalt liv.

Integrationsverket räknar med att 24 000 kan få stanna under 2006- En tredubbling av det kommunala flyktingmottagandet på ett år.

Mina frågor är:

1 – Hur ser det ut nu, när det gäller flyktingmottagandet i Partille Kommun?

2 – Kommer Partille Kommun att ta sitt ansvar och tar emot nya flyktingar och på så sätt visar vår solidaritet? I så fall hur många personer är rimligt för kommunen?

3 – Finns det pågående förberedelser för detta?

Partille, 051212

För Vänsterpartiet Partille
Hamza Demir

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv