Jan Kronberg: Det blir mer än fyra konstgräsplaner i Mölndal!

-Självklart skall det till slut finnas konstgräs i alla kommundelar. Fotboll är den absolut största idrotten i Mölndal med ca 3400 unga medlemmar, säger Jan Kronberg ordförande för kommunstyrelsens lokalförsörjningsutskott.

05-12-09 (Ur V-Mölndals hemsida)

Fram till 2009 finns det med pengar till 4 konstgräsplaner. Det blir en konstgräsplan per år. Kommunfullmäktige i Mölndal antog budgeten för 2006 –2008 samt långtidsbudgeten på sitt sista möte för året. Detta skedde den 30 november.

4 konstgräsplaner åren 2006-2009

Det finns också med pengar till en ny fotbollsarena vid Åby fritidsområde. Den förutsätts börja bygga under 2006 och bli färdig 2007. Det totala anslaget de båda åren är 20 miljoner kr.

Kållereds sportcenter blir ett ärende för kommunfullmäktige

Även en tillbyggnad på Kållereds ishall kallad Kållereds sportcenter finns med i budgeten men inga pengar är avsatta. Lokalförsörjningsutskottet har i uppdrag att kostnadsberäkna och skissa på en sådan utbyggnad. I budgeten anges att detta ärende skall beslutas av kommunfullmäktige.

Kommentarer

Nästa konstgräsplan kommer att anläggas vid Aktiviteten och Fässbergsgymnasiet. Det är bra både för den planerade idrotten men också mycket bra för skolidrotten. Det saknas för närvarande hallar för skolidrotten i området. Men en konstgräsplan kommer att ge skolidrotten många nya möjligheter. Var de övriga konstgräsplanerna skall ligga är ännu inte bestämt. Det finns, som jag känner till ett antal föreningar som önskar konstgräsplaner. Det är Lindome GIF som har med det i sinn framtidsstrategi. Det är även Solängens Bollklubb som vill ha konstgräs i Eklanda samt Fässbergs IF och Mölndals Fotboll som önskar konstgräs i östra Mölndal.

Jag förutsätter att det kommer att bli konstgräs i östra Mölndal, i form av sponsring detta på grund av exploateringen av Kvarnbyvallen. Alltså det blir mer än fyra konstgräsplaner.

Förutom den på Frejaplan är det inte bestämt var de skall ligga. Men själklart skall det till slut finnas konstgräs i alla kommundelar. Fotboll är den absolut största idrotten i Mölndal med ca 3400 unga medlemmar, säger Jan Kronberg ordförande för kommunstyrelsens lokalförsörjningsutskott.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv