V och Mp i region:Bättre vård för personer med psykisk sjukdom och missbruk

I en gemensam motion till regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet och Miljöpartiet att regionen stärker vården för personer med psykisk sjukdom och missbruk.

Hälso- & sjukvård

2005-12-01 Pressmeddelande
Bättre vård för personer med psykisk sjukdom och missbruk
I en gemensam motion till regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet och Miljöpartiet att regionen stärker vården för personer med psykisk sjukdom och missbruk.

– Vi föreslår att ett organisatoriskt vårdprogram tas fram för patienter med missbruk och samtidig psykisk sjukdom. Om vården skall vara effektiv, så behöver behandlingarna samordnas och integreras, säger Vänsterpartiets Claes- Göran Borg.
– Det finns och har funnits en ojämlikhet i vårdmöjligheter som våra båda partier inte kan acceptera, menar Miljöpartiets Göran Larsson.

Både regionens psykiatriplan och regeringens samordnare för psykiatri har uttalat att denna patientgrupp har svårast att få sina vårdbehov tillgodosedda. Därför anser de båda partierna att det är dags att gå från ord till handling:
– Det är viktigt att socialtjänst, missbruksvården och den psykiatriska vården har en helhetssyn om vilka insatser som skall göras, säger Claes- Göran Borg.

Partierna hoppas att regionfullmäktige när motionen slutligen kommer behandlas kan ställa sig bakom motionen:
– Jag hoppas att majoriteten så snabbt som möjligt tar till sig av våra synpunkter så att vi i framtiden kan erbjuda en bättre vård för dessa människor, avslutar Göran Larsson.

För mer information:
Claes Göran Borg, regionfullmäktigeledamot 0708 – 52 33 54
Göran Larsson, regionfullmäktigeledamot 0730 – 20 42 60

Niklas Theodorsson, politisk sekreterare

H:VänsterpartietMotioner och pressmeddelandenMotionMissbrukMpV.pdf

[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv