Mölndal: Länsstyrelsen har godkänt anläggande av våtmark vid Sisjön

Initiativtagare: Jan Kronberg (v) och Ralf Lorentzon (s). Länsstyrelsen har godkänt att Mölndals stad anlägger en 5 hektar stor våtmark i form av en grundare sjö. Våtmarken kommer att anläggas strax öster vid infarten till skjutfältet vid Sisjön
Det kommer även att anläggas utsiktspunkter för vandraren och speciellt för fågelskådaren. I sjön är det även tänkt att anläggas en mindre ö för fåglar som behöver detta för att häcka exempelvis skrattmås.

Initiativet till våtmarksprojektet kom från Ralf Lorentsson (s) och Jan Kronberg (v) som tillsammans studerade anläggandet av nya våtmarker på en exkursion anordnad av Skogssällskapet. Kommentarer Bidrag från länsstyrelsen är också sökt från EU:s miljöstöd. Beslut här har inte kommit. Det handlar både om anläggningsstöd och årliga driftspengar. Att göra anläggningen är relativt billigt men det är bra om man kan få EU stöd för detta.

Sisjönområdet är ett viktigt ströv- och rekreationsområde under hela året för såväl Mölndalsbon och Göteborgare som bor i väster. Vatten drar vandrare och jag hoppas också att det skall bli en rik fågellokal som blir intressant för fågelskådare. Arbeten påbörjas i april 2006 och invigningen beräknas att bli hösten 2007, säger Jan Kronberg (v) Ordförande för kommunstyrelsens lokalförsörjningsutskott.

——————————————————————————–

Ny våtmark byggs i Sisjöns fritidsområde 05-05-16

Lokalförsörjningsutskottet beslöt att anlägga en våtmark i Sisjöns fritidsområde. Bakgrunden är att Jan Kronberg (v) och Ralf Lorentzon (s) deltog i en skogexkursion för att studera anläggandet av våtmarker.

Efter detta beslöt Lfu att ta fram förslag till nya våtmarker i Mölndal. En våtmark har stor betydelse för reningen av vattnet och för djur och fågelliv. De flesta våtmarker dikades bort under 1800 och 1900-talet. I praktiken blev de flesta av dessa nya marker inte produktiva. De blev sumpiga. I vissa fall går det att söka bidrag från EU för att återställa dessa gamla våtmarker. 3 förslag till nya våtmarker finns framtagna. Förutom det Sisjön finns det förslag om att anlägga en i Lindome och en i Kållered.

I Sisjöområdet finns det olika vandringsleder anlagda. Vid den nya våtmarken är tanken att anlägga en gångstig samt bygga ett utsiktstorn. För detta tänker man också söka pengar.

Kommentarer Jan Kronberg (v) Ordförande för Lokalförsörjningsutskottet Sisjöområdet är ett av Mölndals stads viktigare promenadområde. Det är bra att detta område tillförs nya kvalitéer som gör det till ett intressant strövområde. Det som avgjorde att det i första hand blev Sisjön var de låga kostnaderna för anlägga just denna våtmark. Den är relativt stor, 5 hektar, vilket gör att vattenreningen blir stor samt närheten till Sisjöns fritidsområde. Halva kostnaden betalar också EU. Den totala kostnaden att anlägga våtmarken i Sisjön beräknas bli 150 000 kr. Om EU godkänner vår ansökan bidrar de med 75 000 kr

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv