GUE/NGL: Respekt för friheten, dialog mellan kulturer och avståndstagande från krig

Alla åtgärder för säkerhet och mot frihet verkar tillåtna, bara de går under rubriken ”kriget mot terrorismen”. Det arbete som nu bedrivs i frågan inom EU risker dock att bli till ju åtgärder mot vår frihet samtidigt som man vägrar se rötterna till terrorismen. Det skriver tre europaparlamentariker inom vänstern.

Åtgärder för säkerhet blir åtgärder mot frihet

SUNDSVALL 2005-11-16 [03:00]

Alla åtgärder för säkerhet och mot frihet verkar tillåtna, bara de går under rubriken ”kriget mot terrorismen”. Det arbete som nu bedrivs i frågan inom EU risker dock att bli till ju åtgärder mot vår frihet samtidigt som man vägrar se rötterna till terrorismen. Det skriver tre europaparlamentariker inom vänstern.

Före nyår ska EU ta beslut om att övervaka oss alla – uppgifter om alla telefonsamtal, SMS och internettrafik ska registreras. Det vill justitieminister Thomas Bodström och hans kolleger i EU:s ministerråd. Övervakningen ska genomdrivas även om Europaparlamentet säger nej. Beslutet om att övervaka folket ska alltså ironiskt nog tas över folkets huvuden.
Bodström och ministerrådet driver med stor iver på urholkningen av demokrati, integritet och värdighet. Åtgärden förvärrar det vi redan sett: Londons polis skjuter ihjäl en oskyldig. Människor fängslas utan rättegång i Guantanamo. Sverige sänder människor till andra länders tortyrbödlar.
Ingen underskattar allvaret i utmaningen från terrorismen. Ingen har glömt eller förringat de fruktansvärda bilderna från New York, Bali, Casablanca, Madrid, London eller Sharm el-Sheikh. Ingen avfärdar behovet av att stärka polissamarbete och juridiskt samarbete för att komma åt kriminella nätverk. På alla dessa punkter kan vi komma överens: EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet – och självklart vår partigrupp i parlamentet: GUE/NGL.
Vår samarbetsvillighet upphör dock på tre punkter:
* När åtgärderna för säkerhet blir till åtgärder mot frihet.
* Det ”goda västerländska samvete” som genomsyrar allt och som hindrar oss från att se de allvarliga felen i våra egna samhällen.
* Vi kan inte ansluta oss till dem som vägrar att se rötterna till det hot vi bekämpar.
Alla åtgärder för säkerhet och mot frihet verkar tillåtna, bara de går under rubriken ”kriget mot terrorismen”. Vi fick en klar bild av faran med detta dagen efter tragedin i London. Den internationella föreningen för polischefer (IACP) rekommenderade metoden ”Skjut för att döda”. Det ledde till att en oskyldig människa dödades i London.
Vi anser att det inte finns plats för sådana metoder i en rättsstat, under några som helst omständigheter. Målet helgar inte medlen. Det är därför konceptet ”kriget mot terrorismen” skrämmer oss.
I det här sammanhanget kommer vi att noga gå igenom EU-kommissionens förslag till direktiv om datalagring. Parlamentets ståndpunkt är tydlig i den frågan, och den måste respekteras. Europas motto får inte bli ”Kontrollera, misstänka, straffa”!
De ständiga referenserna till ”våra värderingar” eller till ”västerlandets värderingar” främjar idén om en värld som delas mellan ”de” och ”vi”. I den världen är ”vi” måttstocken och ”de” är källan till problem. Ett exempel är Silvio Berlusconis beklagliga observation efter attacken mot World Trade Center: ”Vi bör vara medvetna om vår civilisations överlägsenhet.”
Vår fokusering på allt som är västerländskt har gjort oss blinda för oförrätter, förtryck och förnedring som utförs i den västerländska världens namn – från Jenin till Abu Grahib och Fallujah, från Grozny till Guantanamo Bay.
Det brittiska EU-ordförandeskapet vägrar lyssna till någon som påpekar att det blir mer och mer uppenbart att kriget i Irak i själva verket skapar fler terrorister. Detta trots att kriget officiellt rättfärdigas som en del av ”kriget mot terrorismen”. Brittiska organisationen ”Royal Institute for International Relations” envisades med att påpeka detta. Den brittiske utrikesministern Jack Straw angrep dem då med att ”Tiden är ute för att hitta ursäkter för terrorister”!
Om Jack Straw anser att den som tar avstånd från Irakkriget söker ursäkter för terrorister, så bör han komma ihåg att han umgås med sådana medskyldiga till terrorism även när han sitter i ministerrådet! Spanska utrikesministern Miguel Ángel Moratinos är insatt i Mellanösternfrågan. Han sade efter Madridbombningarna att ”den strategi som förts av den amerikanska administrationen och av andra västländer har misslyckats på ett förödande sätt”. Till och med Romano Prodi, som verkar ha blivit mer klartänkt sedan han lämnade kommissionen, citerades förra året i ”La Stampa” i samband med konflikten i Irak: ”Den terrorism som borde ha stoppats med detta krig är oändligt mycket starkare idag”.
Det är dessa frågor – respekt för friheten, dialog mellan kulturer och avståndstagande från krig – som vi måste kunna diskutera utan tabun. Då kommer den rättfärdiga kampen mot terrorismen att förena oss.
Eva-Britt Svensson (v)
Europaparlamentariker
Jonas Sjöstedt (v)
Europaparlamentariker
Francis Wurtz
Fransk europaparlamentariker och ordförande i europeiska förenade vänstern (GUE/NGL-gruppen)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv