L.Bäckström: Valet är inte bara mellan höjd skatt eller sämre välfärd

-”En av vänsterpartiets viktigaste frågor är att driva en politik som gör att det att det kan bli fler som arbetar, både i jobb som vi betalar genom skatt och fler i jobb som betalas på marknaden” skriver L.Bäckström i sin blogg.
Valet är inte bara mellan höjd skatt eller sämre välfärd
En av vänsterpartiets viktigaste frågor är att driva en politik som gör att det att det kan bli fler som arbetar, både i jobb som vi betalar genom skatt och fler i jobb som betalas på marknaden. Vi vill naturligtvis inte ha mer av marknadsjobb inom välfärdssektorn, på områden som vården, skolan och omsorgerna. Vänsterpartiet slår därför självklart vakt om en gemensam skattefinansierad sektor. En välfärd som är så viktig att vi hellre höjer skatterna än skär i välfärden.

Men vi ser naturligtvis inte höjd skatt som något önskvärt. Att tala om höjd skatt som ett mål är lika begåvat som att säga att man helst handlar på dyra varuhus för att det är finare. Kommunalskatten är redan hög i många kommuner, och det är en skatt som slår hårt mot många med små inkomster. Det är därför vare sig önskvärt eller enkelt att vinna stöd bland breda väljargrupper för stora och snabba höjningar av kommunalskatterna.

Då är det bättre att verka för ökade statsbidrag till kommunerna. Det är också ett krav som vi i vänsterpartiets drivit i alla förhandlingar kring statens budget. Vi har också lyckat driva fram en del höjningar av statsbidragen till kommunerna.

Men vi vet mycket väl att vi måste återkomma med detta krav för att ge kommunerna en sådan ekonomi att de kan klara de behov som finns. Det gäller både utrymme för att anställa fler och skapa fler arbetade timmar i vår gemensamma sektor men också utrymme för att betala bättre löner och för att kunna korta arbetstiden.

Men valet står inte bara mellan höjd skatt eller sämre välfärd. Vår politik när det gäller jobb står på två ben. Med fler i arbete och med fler arbetade timmar i jobb som inte betalas av skatter, får vi ökade inkomster och mer pengar att satsa på gemensam välfärd utan att höja skatten.

Med fler i arbete i jobb som inte finansieras av skatter minskar också utgifterna för att hjälpa alla dom som står utan arbete och det i sin tur ger mer pengar att satsa på jobb som betalas av skatter för gemensam välfärd.

Helt enkelt ju fler det blir som arbetar i jobb som inte betalas av skatter ju högre blir de samlade inkomsterna och ju mindre behöver vi ta ut i skatt av dom som tjänar lite för att finansiera den välfärd vi alla inom vänstern vill bygga ut. Och tvärtom ju färre jobb och ju färre timmar vi har inom marknadssektorn ju högre skatt måste vi ta ut för att finansiera en rimlig välfärd.

Detta är en enkel sanning, men även enkla saker måste ibland sägas. Detta handlar naturligtvis inte om att det är finare att bygga bilar eller sälja datorer än att hjälpa våra gamla äldre till ett gott liv eller att lägga grunden för våra barn som förskolelärare. Detta är bara att erkänna den gamla arbetarrörelsesanningen, att bara ett folk i arbete kan skapa välfärd och att vi alla behöver varandra i ett bra samhälle.

Om någon skulle tro att vi kan klara högerns utmaningar genom att lova konflikt och höjd skatt, då är man fel ute. Men vi kan klara högern genom en både och politik, en politik för fler jobb på marknaden och i vår gemensamma sektor. En politik där vi både förmår att skapa och dela det goda med ansvar för framtiden

Lars Bäckström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv