V-Mölndal: Förstärk hemvården med "tillfälliga tjänster"

Det gäller de s.k. plusarbeten som departementet skall komma med. Jan Jonsson (v) och Ralf Lorentzon (s) har i en gemensam skrivelse föreslagit på vård- och omsorgsnämndens möte att man vill komplettera hemvården med kontaktpersoner för ensamma äldre.

Tillbaka

Förstärk hemvården med ”tillfälliga tjänster”

05-10-21

Det gäller de s.k. plusarbeten som departementet skall komma med. Jan Jonsson (v) och Ralf Lorentzon (s) har i en gemensam skrivelse föreslagit på vård- och omsorgsnämndens möte att man vill komplettera hemvården med kontaktpersoner för ensamma äldre.

På vård och omsorgsnämndens möte den 20 oktober presenterade Jan Jonsson (v) och Ralf Lorentzon (s) ett förslag om att använda de så kallade plusarbeten som ”tillfälliga tjänster”. Detta som en komplettering i hemvården och att de tre föreslagna tjänsterna skulle kunna användas som kontaktpersoner för ensamma äldre. Nu får förvaltningen i uppdrag att titta på förslaget och återkomma.

I förslaget som nämnden ställde sig bakom skriver man följande:

För social omvårdnad inom vård- och omsorg genom nyttja ”tillfälliga tjänster”

En komplettering till hemvården – att vara kontaktperson för ensamma äldre. Äldre som bor i ordinärt boende kan lida av social oro och behöver en kontaktperson. Kontaktpersonen kan nås per telefon – vara en länk för att den äldre skall få kunna prata/kommunicera en stund.

De allt äldre boende i ordinärt boende som inte av somatiska eller andra skäl kan få komma in på äldreboende, kan däremot ha oroskänslor. Dessa skulle kunna få kontakt med en Kontaktperson – en tjänst som vård- och omsorg, som bl.a. skulle kunna samordna detta med pensionärsorganisationerna. Detta gäller för både icke biståndssökande som för biståndssökande.

Syftet är att stimulera dessa äldre att besöka dagcentralverksamheterna i den mån de är intresserade. Men huvudsyftet är att det finns möjlighet att kunna nå en kontaktperson via telefon eller bli uppringd. Förslagsvis bör det vara möjligt att få tre sådana tjänster.

Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förstärka med ”tillfälliga tjänster” inom hemvården med tre kontaktpersoner i enlighet med de tankar som förs fram i förslaget.

Kommentarer

Departementet som skall komma med dessa plusarbeten, kan vara en viktig komplettering för hemvården och att man redan nu skall gå ut och planera för att få nyttja dessa tjänster. Skrivningen i förslaget är ganska öppen för att ge utrymme för alternativ.

För Mölndals del rör det sig om ett 50-tal tjänster, som gäller i två år och skall inte kosta kommunen något. Tjänsterna som kan användas inom exempelvis vård- och omsorg, kultur och fritid, förskola, grundskola och gymnasium. Samtidigt får inte dessa tjänster tränga undan ordinarie tjänster, säger Jan Jonsson (v) ledamot i vård- och omsorg.

Vänsterpartiet Mölndal Tel 031-270679 Mobil 0704-677096. Webmaster Skriv ut sidan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv