Piteå – ett lyckat exempel!

Den 1 oktober samlas vänsterpartister i hela landet inom ramen för kampanjen Rätt till jobb- Rätt på jobbet kring kravet på rätt till heltidsjobb. Kravet är väl förankrat i fackliga organisationer, och flera positiva exempel finns från kommuner och landsting där heltid gjorts till norm för alla anställda. Piteå är ett sådant.
– Initiativet kom inifrån verksamheten, från facken, personalen och ledningen, säger Brith Fäldt, vänsterpartiets gruppledare i Piteå.

Kampanjdag 1 oktober
Piteå – ett lyckat exempel

Den 1 oktober samlas vänsterpartister i hela landet inom ramen för kampanjen Rätt till jobb- Rätt på jobbet kring kravet på rätt till heltidsjobb. Kravet är väl förankrat i fackliga organisationer, och flera positiva exempel finns från kommuner och landsting där heltid gjorts till norm för alla anställda. Piteå är ett sådant.
– Initiativet kom inifrån verksamheten, från facken, personalen och ledningen, säger Brith Fäldt, vänsterpartiets gruppledare i Piteå.

Hösten 2002 började socialförvaltningen i Piteå med ett projekt som skulle erbjuda deltidsanställda arbete på heltid. Våren 2005 visade det sig att projektet varit så lyckat att man beslutade att permanenta arbetet och vidareutveckla det. Alla antaganden om hur bra det skulle vara för alla inblandade infriades.

– Chefen för äldreomsorgen sa att han hade räknat grovt och trodde inte det skulle kosta arbetsgivaren något. Vi politiker blev omedelbart intresserade. Det visade sig att hans beräkningar stämde, säger Brith Fäldt.

Effekterna är väldigt positiva. Månadsvikariaten är helt borta.
– I verksamheten är begreppet ”vik” helt borta eftersom alla har tillsvidareanställning och heltid, berättar Brith.

– Några tycker att det är jobbigt att de ibland får arbeta på annat ställe, att man måste röra på sig för att projektet ska gå ihop. Men det är ingen som vill gå tillbaks till det gamla.

Förutsättningen för att projektet ska fungera är delaktighet från alla parter. Brith Fäldt som är engagerad i demokratifrågor tycker att det är extra positivt.
– Delaktighet är en viktig del i folkhälsoarbetet, och det här projektet berör de flesta viktiga frågorna som kön, klass, lön och makt.

Ytterligare positiva effekter är att staten fått minskade kostnader med 4 miljoner kronor då deltidsarbetslöshet och sjukfrånvaro minskat. Även facken har fått minskade kostnader, 400 000 kronor per år för minskad a-kasseadministration.

Piteås omställning till heltid har skett inom ramen för Hela-projektet, ett samverkansprojekt mellan olika myndigheter och arbetsmarknadens parter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv