Vänstern har inte missförstått hur bostadspolitiken i Mölndal

Jan Kronberg (v) svarar på insändare från Patrik Karlsson (s) och Hans Bergfelt (m) angående bostadspolitiken i Balltorp. Vänstern har inte missförstått hur bostadspolitiken i Mölndal eller i Balltorp ser ut. Vi vill delvis något annat.

25-9-2005 Tillbaka

Vänstern har inte missförstått hur bostadspolitiken i Mölndal

05-09-23

Jan Kronberg (v) svarar på insändare från Patrik Karlsson (s) och Hans Bergfelt (m) angående bostadspolitiken i Balltorp. Vänstern har inte missförstått hur bostadspolitiken i Mölndal eller i Balltorp ser ut. Vi vill delvis något annat.

DEBATT: Vi vill något annat

Jag vill svara Patrik Karlsson (s) och Hans Bergfelt (m) på ett enkelt sätt. Vänstern har inte missförstått hur bostadspolitiken i Mölndal eller i Balltorp ser ut. Vi vill delvis något annat. När utvecklingen leder fram till att det skapas små eller stora isolerade öar av exklusiva bostadsområden vill vi inte delta i och legitimera detta.

Vi är inte emot att det byggs villor men vi efterstävar ett blandat samhälle. Bostäderna vid den nya golfbanan ser ut att bli ett isolerat och exklusivt område. Det är så jag förstår den information som jag har. Nu är det motorcrossbanan som skall flytta för att etablera ett stort antal ”golfvillor”. Kommunfullmäktige har inte fått möjlighet att diskutera eller ta ställning till hur hela västra Balltorp skall utvecklas. Därför går det inte heller att säga om motorcrossbanan hindrar framtida utveckling av bostäder. Men troligtvis hindrar inte Blixåsbanan att det byggs på stora områden i västra Balltorp. Men nuvarande bullervallar måste självklart kompletteras mot både befintlig och eventuell ny bebyggelse.

Jag befarar att nästa steg i utvecklingen av Västra Balltorp är att slänga ut kolonistugeområdet för att där bygga ännu ett isolerat och exklusivt bostadsområde. Jag kommer nu att säga nej till flytta motorcrossbanan helt enkelt för att vänsterpartiet står för en annan syn på hur Mölndals stad skall utvecklas till en riktigt attraktiv, öppen och trygg plats att bo i.

Jan Kronberg (v)

Nedanstående inlägg i debatten bifogas

V befarar golfgetto GP 05-09-20

Ett extremt getto håller på att skapas kring Hills golfbana. Det anser vänsterpartiet och befarar att mycket av tidigare verksamhet i området tvingas upphöra.

Frågan om den exklusiva golfbanan i Balltorp aktualiserades vid planeringsutskottets senaste sammanträde. Då beslöt utskottet att begära en planändring för att kunna flytta Blixåsbanan från Balltorp till södra Lindome.

– Flyttningen av en motocrossbana kommer alltid att väcka starka känslor och motstånd. Det är svårt att hitta en idealisk plats för motocross. Därför måste det alltid finnas starka skäl för att flytta banan, säger vänsterpartisten Jan Kronberg.

Läs mer

(V) ute och (motor) cyklar? Patriks hemsida 05-09-22

I GP den 20 september låter Jan Kronberg (v) meddela att en flytt av motorcrossbanan i Balltorp inte bör ske endast av den anledningen att detta skulle vara en fördel för den nya golfbana som nu finns i närområdet. Då har nog inte Jan Kronberg och vänsterpartiet riktigt förstått skälen till arbetet med att finna en ny lokalisering av motorcrossbanan. Läs mer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv