Lars Bäckström i budgetdebatten

10 förslag för stärkt tillväxt och konkurrensförmåga
I riksdagens budgetdebatt idag presenterade Lars Bäckström, vänsterpartiets riksdagsgrupps ekonomiske talesman, vänsterpartiets 10 nya förslag som stärker tillväxt och konkurrensförmågan

Lars Bäckström i budgetdebatten:
10 förslag för stärkt tillväxt och konkurrensförmåga

I riksdagens budgetdebatt idag presenterade Lars Bäckström, vänsterpartiets riksdagsgrupps ekonomiske talesman, vänsterpartiets 10 nya förslag som stärker tillväxt och konkurrensförmågan.

Bland de tio förslagen kan nämnas en miljardsatsning på utvecklingsprogram för svenska nyckelindustrier, riktade satsningar på nästan en miljard för att stödja forskning i mindre företag samt satsningar på att stödja kvinnligt företagande inom ramen för regionalpolitiken. Vänsterpartiet verkar för industriella utvecklingscentra, fria från staten men där företag och fackföreningar samverkar för att stödja nya företag.

Läs hela Bäckströms tal i budgetdebatten:

Herr talman vem skall lägga nästa budget? Ett tag i somras trodde jag att det skulle bli Reinfeldt. Men ju mer jag ser och hör av alliansen ju mindre orolig blir jag. Och med den här budgeten visar vi i vänstern att vi möter alliansen med en politik för arbete och välfärd.

Alliansen säger att man måste välja antingen det ena eller det andra. Men Sverige behöver inte välja mellan arbete och välfärd. Vi i vänstern säger att vi kan och skall klara bägge uppgifterna.

Går det verkligen i vår globala värld? Tvingar inte EU oss till försämringar, gör inte hoten från Ryssland, Kina och Indien att vi måste överge den svenska modellen. Nej så är det inte, låt oss i Sverige tala mindre om hot och tala mer om möjligheter, fånga alla de möjligheter som öppnar sig i den nya globala ekonomin. Nu när miljoner nya konsumenter och kunder allt från Ryssland till Kina träder in på scenen. Dom frågar efter många av våra varor men också efter miljöhänsyn och välfärdtjänster.

Och Sverige har mycket att erbjuda. Svensk forskning och industri är ledande på en rad världsmarknader, telekom, nanoteknik, medicin, stamcellsforskning, metallurgi, träförädling, biokemi, miljöomställning, miljö- och säkerhetsanpassad fordonsteknik, är bara några exempel. Sverige är inget konkurs bo. Börsen slår rekord, vinsterna är rekord höga, världens högsta skatter ja visst men också världens starkaste välfärdssamhälle och sunda offentliga finanser.

Sverige är inte utopia, det saknas mycket i våra glesbygder, vi har segregerade förorter, klyftor mellan klasser och kön. Sverige är inte Willy Wonkas chokladfabrik, men receptet mot problemen i Sverige kan ju aldrig vara att riva ner i de stöd och trygghetssystem som redan är otillräckliga för så många.

Så vänstern säger nej till att försämra välfärden, tvärtom vi stärker den, med höjt tak i sjuk- och föräldraförsäkringen, höjda barnbidrag, och bättre bostadstillägg för ålderspensionärer. Och det är bara några av de nya förslagen i den här budgeten. Men det ger väl inte fler jobb säger nån och det är rätt. Det gör det inte det, för det är förslag för bättre välfärd, för vi säger jobb och välfärd.

Men vi har också en politik för tillväxt. Samtidigt som jag säger det så skall man alltid akta sig för att lova så och så många jobb. För vi i riksdagen skapar inte arbete mer än möjligtvis i statens tjänst. Men vi kan genom politiska beslut göra det lättare för löntagare, företagare och forskare att skapa värden som ger arbete och trygghet. Och vi kan se till att fördela om pengar så att fler kan ta del av det som skapas, både i vår gemensamma sektor och som aktiva konsumenter.

Och det gör vi med förslagen i den här budgeten. Jag skall ge 10 exempel på nya förslag som stärker tillväxt och konkurrensförmågan:

1. Vi sänker arbetsgivaravgifterna rejält för alla ensamföretagare som anställer någon i sin firma.

2. Vi sänker skatten med en miljard för mindre företag genom att göra det möjligt att ta ut mer inkomst till lägre skatt genom att lätta på det som kallas 3:12 regler.

3. Vi satsar en miljard på utvecklingsprogram för svenska nyckelindustrier. Jag menar att vi nu skall svara ja till den offert som industrikommitten lämnat, och det är ett ja som v drivit på för att få fram. Nu gäller det att se till att pengarna verkligen kommer ut i företag- och forskarvärlden och inte stannar på departementet.

4. Vi gör riktade satsningar på nästan en miljard för att stödja forskning i mindre företag. Det är ett förslag som vi i v har drivit och vi är glada att det nu genomförs.

5. Vi gör satsningar på att stödja kvinnligt företagande inom ramen för regionalpolitiken. Det är också ett förslag som v som ett feministiskt parti drivit.

6. Vi gör satsningar på industriella utvecklingscentra. Centra som står fria från staten men där företag och fackföreningar samverkar för att stödja nya företag. Jag vet att metall ser positivt på detta och v har stött metall i deras strävanden.

7. Koldioxidskatten slopas för alla industriföretag som enligt EU regler måste handla med utsläppsrätter, och skatten slopas också för högeffektiv kraftvärme. Jag vet att detta är ett viktigt besked för svensk basindustri, inte minst inom trä, massa, och stål. Vi i v har drivit på och jag är glad att kunna ge detta besked. Det gör inte att vi har minskat miljöambitionen, men man kan inte alltid lägga ambition på ambition. För oss i v var det här lika naturligt som att man när man köper en ny kavaj inte behåller den gamla på.

8. Vi skall utveckla den offentliga upphandlingen så att den bättre bidrar till innovationer och tekniska framsteg i näringslivet. Det är ett förslag från projekt inom ingenjörvetenskapsakademin som vi i v ställt oss bakom.

9. Vi skall se till att de statliga bolagen bättre bidrar till innovationer och nya företag. Ett exempel är Vattenfall som redan satt av 100 miljoner kronor till utveckling i Norrlands inland. Det är klassisk svensk näringspolitik som vi nu åter tar fasta på och även här driver vi i v på.

10. Och vi driver på för miljödriven utveckling genom satsningar på forskning för hållbar utveckling, och dom ökade anslagen till klimatinvesteringar är en hjärtefråga för v.

Det var 10 förslag för uthållig tillväxt. Nio av dom, alla utom de sänkta arbetsgivaravgifterna är förslag som vänsterpartiet drivit på för att förverkliga. Och det finns ännu fler förslag i budgeten som jag inte hinner redovisa. I budgeten gör vi dessutom en rad satsningar på utbildningar, arbetsmarknadspolitik och välfärdsjobb.

Vi skapar en verklig chans för alla långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetslivet. Vi ger bidrag via skatten till nya jobb i kommuner och stat. Vi i vänstern har kallat det för övergångsarbetsmarknad. Socialdemokraterna kallar det plusjobb. Kalla det vad ni vill, det är riktiga välfärdsjobb. Det finns dom som med ironi i rösten kallar det gardinjobb. Men tala aldrig föraktfullt med mig om nya gardiner eller en arm till stöd i en promenad för en gammal medmänniska. Jag vet vad det kan betyda för en äldre- äldre både att få ett par gardiner att dra för, men också att komma ut och se solen.

När staten har begränsat med pengar då satsar jag gärna pengarna på skattesänkningar i kommunerna för gemensamma välfärdsjobb, andra dom i alliansen vill hellre ge skattebidrag till dom som har råd att betala för privata hemtjänster.

Slutligen om skatterna så kompensera vi nu äntligen fullt ut för pensionsavgifterna. Det är en skattesänkning som i kronor ger mest till dom som tjänar lite bättre. Så visst finns det skattesänkningar som är ännu bättre för dom som har riktigt lite. Men i praktiken är pensionsavgifterna också en av världens mest orättvisa skatter för dom är regressiva

Vi i v gick med på att införa sådana egenavgifter under budgetsaneringen 1994. Vi lovade ta bort dom så fort det gick. I den här budgeten fullföljs löftet. Och vi gör dessutom en riktad sänkning av skatten genom att höja grundavdraget men då bara för lägre inkomster.

Så Sverige får ett lite rättvisare och mer progressivt skattesystem genom den här budgeten. Och vi gör insatser på skattesidan som gör det lättare att anställa och driva företag. Men vi lovar inte miljard efter miljard i sänkt skatt i princip för allt och alla. För sådant måste finansiera antingen genom mer lån eller genom nedskärningar. Det finns en del ekonomer som liksom de borgerliga partierna kräver dramatiska skattesänkningar och stora omläggningar av välfärdssverige.

Ja i teoriböckerna fungerar det mesta. Men fakta kvarstår alliansen har ingen trovärdig finansiering för sina skattesänkningar. Sist i Bankeryd skulle dom ta in en 8 miljarder till sänkt skatt genom höjda bilförsäkringar.

När jag hörde det blev jag förvånad. Det försöket är ju redan avvisat flera gånger i finansutskottet. Det höll inte i utskottet och det gjorde det inte i Bankeryd heller. Försäkringsbolagen rapporterade snabbt att det kommer att ta många år innan dom kan ersätta ett skattebortfall på 8-10 miljarder genom att ta ut högre försäkringspremier av alla bilister.

Så förslaget var inte bara dåligt för alla som drabbas av olyckor, det var dessutom omöjligt. Var vad det Maud Olofsson sa inte skrivet i sten, nej finansieringen var skriven i vatten. Så det är samma borgerliga visa nu som förr, alliansen bjuder inget nytt, sänkt skatt är ett löfte skrivet i sten, finansieringen i vatten.

Läxan är enkel: börja inte, försök inte, att spela poker med välfärden som insats. Vi har sett tillräckligt av resultaten från de stora stötarna och klippens politik, följderna av superdevalveringar, avregleringen av kreditmarknaden, den stora skatteomläggningen, börsyran och IT bubblan. Så vi i den moderna vänstern vi tror lika lite på uthållig tillväxt genom stora skattesänkningar som vi tror på planekonomi.

Men vi tror på en uthållig tillväxt som skapas ute i arbetslivet och samhället i samverkan mellan löntagare, företagare och forskare. Ett sådant samarbete gynnas av rättvisa och stabila villkor mellan löntagare och företag. Därför försvarar vi arbetsrätten och kollektivavtalen. Det är inte bara bra för löntagarna det är också bra för företagen.

Och jag har träffat svenska företagare som beklagar att det inte finns riktiga fackföreningar i kommunist Kina. Jag har träffat amerikanska SAAB chefer som sagt att dom önskade att de hade svensk arbetsrätt hemma i USA för tack vare den och svenska fack går det att samarbeta utan onödiga strejker här i Sverige. Det var kanske det här som gjorde att Italienska Pininfarina nyss gjorde klart att den nya Volvo cabben skall byggas i Uddevalla och inte i Berlusconis Italien eller i nya EU länder som Polen.

Vänstern har inte uppfunnit konflikten mellan arbete och kapital, den finns där alltid. Det vet vi som socialister. Vi tar striden men vi vet också att vi behöver förhandling, avtal, och kompromisser för att få saker att fungera. Det här är en modell som vi skall slå vakt om, riskera inte den.

Men modellen kräver också en stark offentlig sektor. Det krävs om man skall våga ta nya utmaningar och byta arbetsuppgifter. Därför föreslår vi nu en rad välfärdsreformer, barnbidrag, bostadsbidrag till pensionärer och bättre föräldra- och sjukersättning är bara några exempel. Och till våren skall vi lägga nya förslag om insatser för klimatpolitiken och för en ny bostadspolitik och efter valet skall vi driva fram en stor tandvårdsreform.

Men viktigast är att se till att våra kommuner har rimliga resurser till vården, skolan, äldreomsorgerna, men också till kulturen. Det handlar om att anställa fler men också att betala rimligare löner till alla de kvinnor som tjänar för lite i förhållande till männen på andra områden, men framförallt i förhållande till hur viktigt deras jobb är för hela vårt samhälle för oss alla.

Just nu har kommunerna hyfsat med pengar. Det är ingen manna från himlen som skapat det utan det är en kombination av sparprogram, skattehöjningar och statliga tillskott.

Men längre fram såg det sämre ut och många kommuner har därför inte vågat satsa vare sig på högre löner eller på fler anställda. Inför den här budgeten har vänsterpartiets därför krävt mer generella stöd till kommunerna. Och nu är vi överens om 6 miljarder extra till kommunerna 2008. Så kommunerna vet vad dom minst skall ha till 2009.

Prognoserna pekar nu på tre år med överskott på 8 miljarder. Ett sparande som kan omvandlas till fler anställda, högre löner eller kortare arbetstider. Pengarna kommer inte att räcka till allt. Men det är en början och vi i v fortsätter driva på för fler jobb som ger ökade skatteinkomster och för ökat statligt stöd till kommunerna.

Vad kommunerna kommer att göra det avgörs i kommunerna, i kommunalvalen. Men vi i v har också sett till att staten kommer att ta upp diskussioner med kommunerna om vad som behövs och vad som kan göras för att minska lönegapet.

Men vad säger alliansen kommer ni att gå med eller mot ökat stöd för satsningar inom vården, skolan och omsorgerna? Har ni råd med det och alla era skattesänkningar? Ge ett besked här och idag. För kommunerna behöver tydliga besked för vad dom skall planera för och det oavsett valresultat.

Jag noterar också att miljöpartiets i natt efter visst besvär anslutit sig till budgeten. Vi har tillsammans drivit asylfrågan och vi fortsätter driva kravet på en humanitär asylpolitik . I den frågan är inte s överens med oss. Det är bara att erkänna att i den frågan är vi i det röd- gröna samarbetet lika oenigt som den borgerliga alliansen. Där är det s och m som är överens, som vi också alla såg i förra veckans votering

Men när det gäller budgeten tycks nu tre partier återigen stå bakom budgeten och det är bra.
Allt är naturligtvis inte som vi i vänsterpartiet skulle ha velat ha det, det förstår alla. Men det är en budget där alla de tre partierna bidragit med positiva delar. Det är en bra budget med både grönt och rött perspektiv, och ett tydligt feministiskt och internationalistiskt perspektiv.

Vi som står bakom budgeten har nu givet tydliga besked. Vi har ett gemensamt alternativ för arbete och välfärd. Visst vi i v vill mer. Det är sant. När man bara är numer två, vill man mer och lyssnar kanske lite mer. Men vi kan tryggt stå för den här budgeten och fortsätter driva på för att minska klyftorna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv