Lyckad val- och kongressupptakt för (v) i Bohusdistriktet

Ett antal ombud från distriktets kommuner samt Lars Ohly var samlade i Uddevalla den 28 maj för att diskutera val- och kongressupptakt. En förhållandevis mycket god stämning rådde över konferensen, med tanke på tidigare åsiktsskillnader. Det skriver Jan Jonsson, Mölndal, en av deltagarna under helgens möte.

-Vänsterpartiet är beredd att ingå i en regering!
Ett klart och entydigt uttalande från partiordföranden, där han menade att vi är av den uppfattningen att vi vill förvalta väljarnas röster. Vi har inte varit tydliga på denna punkt tidigare, men nu är vi beredda.

Konferensen inleddes med gruppindelning och överläggningar om synen på det som varit bra och det som varit dåligt. En god stämning rådde och intressanta infallsvinklar åskådliggjordes. Den största tilldragelsen vad Lars Ohlys föredragning av valplattformen som är okänd för de flesta och som partistyrelsen skall ta beslut om på kommande partistyrelsemöte 30 maj. Valplattformen skall ut på remiss och det är grundorganisationerna som kommer att äga frågan och ta sina beslut om utformningen av valplattform, vilket Lars Ohly betonade på konferensen.

I vart fall har valplattformen som den nu presenteras byggts upp på ett antal rubriker. För att nämna några rubriker i valplattformen kan sägas: – Rätten till arbete och rätten till att påverka arbetet. – Ny miljöpolitik för satsning på att minska bensinförbrukningen. – Var och en efter förmåga som tar upp nyfattigdomen och klyftorna. – Rätt till bra tandvård, med krav på att den skall in i sjukvårdssystemet så att reformen skall gälla alla.

Partikongressen kommer att förläggas till Göteborg under tiden 5 – 8 januari.

Vidare togs specifika frågor upp som gäller Bohusdistriktet – som kan representera hela Sverige – med både glesbygdsproblem och storstadsproblem. Ett antal punkter togs upp och som återkommer i ett förslag. Definitiva valplattformen för Bohuslän fattas av årskonferensen i feb/mars 2006.

Fyra stycken från lokalorganisationen i Mölndal deltog på konferensen, där samtliga tyckte att val- och kongressupptakten var givande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv