Inbjudan till val- och kongressupptakt

Bohusdistriktet inbjuder till val- och kongressupptakt i Uddevalla 28 maj. Deltar gör partiordförande Lars Ohly.
Inbjudan till alla lokalorganisationer och medlemmar:

Kongress- och valupptakt Bohuslän

Program

Plats: Bohusläns Museum, Spisrummet
Dag: Lördag 28 maj

11:00 Öppnande av konferensen
11:00 – 13:00 Baktiden
Samtalsledare: Kjell Grönlund
Därefter fria diskussioner om den tid som varit, plena eller i grupp.
13:00 – 14:00 Mat
14:00 – 14:30 Framtiden
Presentation av nationell valplattform och kongress -06, Lars OhlyPresentation av distriktets valförberedelser, Dan Gahnström, Lasse Selander och Siv Bergström
14:30 – 16:00 Gruppdiskussioner om val och kongress –06
Inklusive fika
16:00 – 16:30 Uppsummerande diskussioner i plena

Distriktet står för kostnaderna runt seminariet. Lokalorganisationerna eller den enskilde för resa och mat under dagen. Anmälan sker snarast till: [email protected] eller per telefon 0522 – 383 27. Alla medlemmar är varmt välkomna.

Följande valfrågor/grovplanering inför kongressen utgör ett diskussionsunderlag för konferensen – under rubriken ”Framtiden”.

Fyra övergripande valfrågor för distriktet

– Trafikfrågorna – Kollektivtrafikfrågor med fokus på buss/tåg. Utbyggd kollektivtrafik i storstadsområdena (Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv). Bohusbanan i norr.
– Vårdfrågorna – Sjukhusen i länet. Lönebildning kvinnodominerade jobb.
– Energifrågorna – Gröna Jobb för Framtiden. Vindkraft. Gasstationer/Gasledning. Fjärrvärmesatsningar.
– Turism och Bostadsfrågorna – Bohusläns unika miljö. Bostadssituationen i norr och söder.

Grovplanering inför kongressen/val -06

– Kongressupptakt 28 maj
– Valberedningen i arbete efter sommaren
– Motionsstopp 5 oktober. Nomineringsstopp 3 oktober.
– Kongressval i slutet av oktober i 2 valkretsar (antal ombud fastställs senare). Särskilda valberedningar kan tillsättas, alternativt kan central valberedning ansvara. Beslut fattas av DS senast i september.
– Gemensam kongressombudsträff i slutet av november/början av december då allt material inför kongressen är utskickad.
– Kongress 5 – 8 januari, Göteborg
– Vallistorna fastställs vid extra konferens i slutet av januari, förslag utarbetat av valberedningen.
– Definitiv valplattform för Bohuslän fattas av årskonferensen i feb/mars 2006.
– De kommunala listorna fastställs inför årskonferensen i respektive lokalorganisation.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv