"Rätt till jobb – På rättvisa villkor"

Styvt ett hundratal var samlade för att lyssna till 1 maj talarna på Mölndals torg i Mölndals centrum. Vänsterpartiets huvudtalare Jan Jonsson gick till hårt angrepp på Klippans huvudägare som spelar hasard. Och krävde ”Bevara jobben och ut med Jan Bernander”. Jan Jonsson satt under 31 år i kommunfullmäktige och var under många år vice ordförande för Pappers avd 63 i Mölndal. Vi har saxat i talet som hölls.

Som första talare tog Jonas Kårlin, Ung vänster upp privatiseringen och om den generation av ungdomar som tillhör de som fått uppleva besparingar och nedskärningar samt privatiseringar inom skolan och gymnasier. Om hur kommunerna situation om privatiseringar tvingas ändå ha kvar skolor och gymnasier för att garantera platser för elever. Han berörde allmänt om utvecklingen för dagens ungdomar och deras situation i samhället.

Huvudtalaren Jan Jonsson inledde sitt tal om första maj då denna dag blev internationella arbetarrörelsens högtidsdag 1889 och jämförde de krav som då ställdes inte var så olik de som finns i dag. Jan J tog upp USA:s angreppskrig i Irak och att anfallet mot Irak som är ett klart och tydligt brott mot folkrätten och som FN:s säkerhetsråd inte har sanktionerar. Betonade USA:s intressen av oljan. Precis innan invasionen 2003, smiddes en hemlig plan om utförsäljning av Iraks samtliga oljefält, vilket avser att med Iraks olja krossa Opec.
Saddam var en diktator och måste bort, men USA:s krigföring i Irak skapar förtryck, våld, tortyr och plundring av en hel nation och krävde att USA måste ut ur Irak.

Ordföranden för (v) i Mölndal Ronny Lindqvist hälsade besökarna välkomna till 1 majmötet.
Ole Moe svarade för musik och sång.

– I sitt tal tog Jan J upp Klippans ledning och deras sätt att ställa anställda utanför grindarna
Att kunna påverka sin arbetssituation är en viktig förutsättning för att också kunna ha kvar sina arbetstillfällen. På nära håll ser vi hur VD Jan Bernander, Klippan i Mölndal spelar hasard med människor.
Vi ser hur Klippans ägare i Mölndal misshandlar bruket och vill kasta ut 300 anställda med ovissheten om något nytt jobb på arbetsmarknaden. Klippans kassa är i det närmaste tom. Samtidigt är skulderna stora och har en ”extremt svag finansiell ställning”. Klippans aktiekurs har rasat. För att möta problemen och klara betalningarna hoppas Klippan få in 200 miljoner kronor på en nyemission. Fabrikslokalerna i Mölndal ska säljas, och ett finpappersbruk i Frankrike ska köpas för att bättra på balansräkningen. Det är framförallt Klippans misslyckade affärer som har förvärrats. Själv, betonade Jan J att han har arbetat inom Pappersindustrin och på detta bruk i 40 år och är väl förtrogen om branschen. Det gör mig ont att Jan Bernander inte kan lyssna på sina anställda.
Jag vill att vi skall ge allt stöd till de anställda och fackföreningen på arbetsplatsen som nu förhandlar med arbetsgivarparten. Inget är omöjligt och deras kamp för fortsatt drift av bruket är just nu det viktigaste. Bevara jobben och ut med Jan Bernander.

– Rätt till jobb på rättvisa villkor och rättvisa löner är en central fråga Löneskill-naderna mellan män och kvinnor är oaccep-
tabla. Vänsterpartiet vill ha ett arbetsliv som inte slår ut och utestänger människor.
Att kunna påverka sin arbetssituation är en viktig förutsättning för att inte drabbas av stress och ohälsa. Vi har en arbetsmarknad som uppenbart diskriminerar och utestänger människor med namn eller utseende som inte anses vara typiskt svensk. Vi kan aldrig acceptera den strukturella rasismen utan bekämpar med kraft mot alla former av diskriminering.

– I sitt tal tog Jan J upp att vi i Sverige har vi fått ett nytt arbetarparti enligt moderat värdering. Det är verkligen sjukt förslag som förs fram av främst moderaterna. ”Det ska inte löna sig att vara sjuk” menar moderaterna och vill ha en generell åtstramning mot sjukskrivna. Moderaternas sänkta sjukersättningsförslag från 80 till 65 procent gör inga undantag för svårt sjuka – detta kommer från en man som vill kalla sitt parti för ”Sveriges nya arbetarparti” och varnade för Valalliansen med moderaterna i spetsen inte är något alternativ för den vanlige löntagaren.
– I Mölndal anser de borgerliga förslag om besparingar på 100 miljoner kronor på den kommunala verksamheten. I 2004 års siffror motsvarar detta, nästen kostnaden för 1000 barn i förskolan. 100 miljoner kr är betydligt mer än vad hela kultur- och fritidsområdet kostar Mölndal. 100 miljoner kr är vad hela hemtjänsten i Mölndal kostar.

– Jan J tog upp krav som vänsterpartiet fört fram bl.a. behovet av bostäder. Det måste planeras och byggas mera bostäder och även sådan med rimliga hyror.
Vi har också lagt olika förslag om en bättre bostadspolitik. Bland annat vill vi ha en bostadsförmedling igen. Speciellt unga, barnfamiljer, frånskilda och äldre skulle ha stor hjälp av en aktiv bostadsförmedling, där alla lägenheter förmedlas. I förskolan behöver vi få mindre barngrupper och skolan behöver fler lärare. Vi skall vara stolta för att skola och gymnasium utvecklas bra men vi är inte nöjda. Men vi behöver satsningar inom vård- och omsorg. Den personal vi har utför ett utmärkt arbete inom vård- och omsorg, med det behövs mer insatser. Att spara mer pengar inom denna sektor skulle bli förödande. Även tänkta höjningen av kollektivtrafiktaxan slår hårt på de som åker från Kållered/Lindome till Göteborg.
– I sitt tal avslutade Jan J med att säga: Fortfarande är klasskillnaderna påtagligt starka. Fortfarande florerar kapitalets makt innanför fabriksgrindarna. Fortfarande är det den gamla högern som vill återta sina privilegier.
Efter mötet serverades soppan ”Anitas special” i Villa Aurora, Störtfjällsgatan 112, Mölndal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv