Dags att återinföra halvtidsfrigivning

Tänker socialdemokraterna stå emot det borgerliga trycket på hårdare tag i kriminalvården? Den frågan ställer sig riksdagslemöterna Rolf Olsson och Alice Åström i en debattartikel som tidigare varit publicerad i GP.
Skenande kostnader, mer isolering och permissionsförbud, stora överbeläggningar, högre säkerhet men sviktande innehåll, små möjligheter till missbruksbehandling. Svensk kriminalvård är i kris. Ett trendbrott måste till och lösningen är inte, som borgarna verkar tro, ännu hårdare tag. Det krävs politiska beslut som vänder utvecklingen och ger arbetsro för att sätta kurs mot en mer human, effektiv och individualiserad kriminalvård. Som en viktig del av detta vill vänsterpartiet återinföra den villkorliga halvtidsfrigivningen. Vi förväntar oss inte sällskap av den borgerliga alliansen, men hänger socialdemokraterna med på vagnen?

Grövre brott
Strafftiderna blir allt längre i Sverige. Även om ungefär lika många tas in i fängelse i dag som tidigare, så är det färre som kommer ut. Detta beror till en del på att brottsligheten har blivit grövre men det kan inte helt förklara den stora ökningen. En viktig orsak är att det har skett straffskärpningar lagstiftningsvägen. Samtidigt påverkar domstolarna straffen genom att lägga sig allt högre upp på straffskalorna.
Vad den borgerliga alliansen tänker göra åt detta har de ännu inte sagt, men att döma av vad de hittills krävt som enskilda partier så finns det ingen anledning att tro att de vill bryta trenden. På område efter område ropas i stället efter straffskärpningar. Ledstjärnan verkar vara hämnd på dem som begått brott snarare än en återrehabilitering av de intagna, trots att det överallt i världen har visat sig att hårda fängelsestraff inte har någon effekt på brottsutvecklingen. Däremot finns det forskning som visar att långa fängelsestraff minskar möjligheterna till återanpassning i samhället.
Konsekvenserna av en sådan politik blir lidande för enskilda. Det handlar om den dömde själv och hans eller hennes anhöriga, samtidigt som brottsoffret inte gynnas av att den dömde behandlas inhumant. Det handlar självklart också om att undvika framtida brottsoffer eftersom kriminalvården har ett viktigt brottsförebyggande uppdrag. Dessutom leder den nuvarande situationen till skenande kostnader för kriminalvården. Trenden måste vändas med politiska beslut och det måste ske snart.

Två tredjedelar
Tidigare var det möjligt att ansöka om villkorlig frigivning efter att ha avtjänat halva tiden av sitt straff, i dag gäller i stället två tredjedelar. Detta är en för- ändring som i ett slag ökat tiden som man avtjänar på anstalt och därmed också behovet av platser.
Ett återinförande av halvtidsfrigivningen kan underlätta för att lösa dagens kris och ge dömda en chans att komma bättre rustade tillbaka till samhället. En bra start kan vara att först ge förstagångsdömda möjligheten. Detta är en grupp där det är otroligt viktigt att bryta en kriminell bana.
Vill socialdemokraterna stå emot det borgerliga trycket på hårdare tag och ställa sig bakom vårt förslag?

Rolf Olsson
andre vice ordf (v) justitieutskottet
Alice Åström
riksdagsledamot (v)
ledamot i kriminalvårdsstyrelsens styrelse

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv