Tvivel på Klippans räddningsplan – går mot konkurs

Nedläggningen av bruket i Mölndal löser inte krisen i Klippan. Hela koncernen med 850 anställda är på väg mot konkurs. Försöken att sälja fabrikslokalerna i Mölndal till kommunen för att sedan hyra tillbaka dem ser inte ut att lyckas.
Den bilden ger Pappers förbundsekonom Christer Larsson, som tvivlar på koncernledningens försök att få in nya pengar.

Klippans kassa är i det närmaste tom. Samtidigt är skulderna stora. Artiklar i Dagens Industri och Veckans affärer de senaste dagarna beskriver en akut likviditetskris och en ”extemt svag finansiell ställning”. Klippans aktiekurs har rasat. För att möta problemen och klara betalningarna hoppas Klippan få in 200 miljoner kronor på en nyemission. Fabrikslokalerna i Mölndal ska säljas, och ett finpappersbruk i Frankrike ska köpas för att bättra på balansräkningen. Men alla tre räddningsplankorna är klena, hävdar Christer Larsson:

– Av de 200 miljoner som nyemissionen ska ge behövs minst 150 för att täcka nedläggningskostnaderna i Mölndal, kanske mer. Vem vill teckna aktier för att betala en nedläggning? Kanske kan investerarna spekulera i att Klippanaktien ska göra ett skutt efter nedläggningen. Men vad som ska åstadkomma skuttet är svårt att se då hela finpappersmarknaden är pressad.

– Försöken att köpa ett franskt bruk av International Paper går trögt. Blir affären inte av, så läggs det franska bruket ner. Därför har Franska Pappers sagt ja till affären. Men svenska Pappers ser den mest som ett sätt att kortsiktigt blåsa upp Klippans tillgångar.

– Försöken att sälja fabrikslokalerna i Mölndal till kommunen, för att sedan hyra tillbaka dem, ser inte ut att lyckas. Därtill säljer Klippan nu sina fakturor till finansbolag för att säkra det dagliga behovet av pengar, en åtgärd som andas desperation.

– Nyemissionen är avgörande om Klippan ska undvika konkurs. Men inte ens huvudägaren Jan Bernander garanterar att han tecknar nya aktier, påpekar Christer Larsson. Vid Pappers avdelning 66 i Klippan vill ordföranden Johan Pettersson inte höra talas om konkurs. Inte heller Ulf Pettersson, fackordförande vid bruket i Mölndal, vill tänka i de banorna.

– Vi har varit pressade i många år, men alltid klarat oss ändå, konstaterar Johan Pettersson. Och största fordringsägaren Nordea har inget intresse av en konkurs. Christer Larsson å sin sida har svårt att se hur konkursen ska undvikas. Och han är inte säker på att den bara är av ondo. Han utgår från att bruken i Klippan och Lessebo skulle drivas vidare av nya ägare, och tillägger:

– En konkurs kan till och med rädda bruket i Mölndal, även om antalet anställda skulle bli mindre än idag. Utan konkurs har bruket i Mölndal små chanser att överleva: Klippan planerar att flytta över det mesta av produktionen till sina bruk i Lessebo och Klippan. LO-Tidningen har varit i kontakt med Klippans huvudägare och styrelseordförande Jan Bernander. Han avböjer att kommentera Klippans finansiella ställning.

BAKGRUND:

I hela Europa går finpapperstillverkarna dåligt. Överkapacitet har lett till låga priser och förluster. I Klippans fall förvärras läget av misslyckade affärer. Enligt bland andra Pappers och tidningen Dagens Industri har Klippan tvingats täcka förluster i den skotska finpapperstillverkaren Inveresk, där Klippans huvudägare Jan Bernander och hans kompanjon haft privata intressen.

Köp av Klippans fastigheter i Mölndal

Genom uttalanden i press kan det uppfattas som att syftet med ett eventuellt köp av Klippans fastigheter har för syfte att snarast möjligt göra 300 anställda arbetslösa. Detta är en felaktig bild, säger Jan Kronberg (v) Ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vänsterpartiet Mölndal har tidigare valt att inte kommentera uppgifter om att Mölndals stad är i förhandlingar med Klippan AB om köp av deras fastigheter i Mölndal.

Jan Kronberg (v) – Jag har tidigare haft uppfattningen och viljan att den enda som skall kommentera Mölndals stads diskussion med Klippan AB är kommunstyrelsens ordförande Bengt Odlöw (s). Men med hänsyn till den oro som anställda på Klippan upplever vill jag nu kommentera uppgifterna omkring Klippans fastigheter i Mölndal.

Den direkta anledningen till att Klippans fastigheter i Mölndal är till salu beror på att Klippan AB har bjudit ut fastigheten till försäljning.

Om vänsterpartiet är med och beslutar om att Mölndals stad skall köpa Klippans fastigheter i Mölndal beror det på att vi anser att kommunen bör ha en långsiktig kontroll över vad som händer i centrala Mölndal. Affären skall så långt som kan förutses vara riskfri för skattebetalarna. Målet skall inte vara att lägga ner papperstillverkningen i Mölndal för att bygga bostäder. Möjligheterna att bygga bostäder är ett alternativ för oss om Klippan lägger ner verksamheten i Mölndal.

För mig är det snarare bra om papperstillverkningen kan fortsätta. Vid en eventuell framtida nedläggning av bruket är det lättare att med avbetald mark och fastigheter åstadkomma prisvärda bostäder.

Vilka möjligheter har Klippan i Mölndal till överlevnad?

Utvecklingen av papperstillverkningen har gått mot allt större och effektivare maskiner. Denna utveckling är inte möjlig i Mölndal på grund av att fabriken ligger mitt i staden. Det har inte funnits mark att tillgå för en sådan utveckling. Istället har möjligheterna för fabriken varit att tillverka nischprodukter – alltså tillverkning av speciellt papper med hög kvalité. På Klippan i Mölndal tar man också emot kartong från andra bruk som man klipper upp i de storlekar som kunderna vill ha. Detta är en enligt min bedömning en lönsam vidareförädling och som ligger bra till nära hamn, järnväg och viktiga vägar.

Tidigare generationers politiker köpte upp mycket mark och fastigheter i Mölndal. Detta är och har varit en stor tillgång när vi har utvecklat kommunen oavsett om vi använt marken till bostäder, verksamheter eller strövområden. Syftet med ett eventuellt köp av Klippans fastigheter är inte att försätta de 300 anställda i arbetslöshet utan att säkra marktillgångar långsiktigt för Mölndals Stad.

Källa: LO-Tidningen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv