Tågstopp i Mölndal

Jan Kronberg (v) har skrivit en motion vars syfte är att utveckla tågtrafiken till och från Mölndal. Motionen har två förslag. SJ har svarat gatukontoret som sänder information om detta svar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige. De senare har ännu inte behandlat motionen.

Tåg från Halland och Mölndal till Stockholm resultat av V-motion?

SJ har svarat på motionen och säger att man tänker inrätta ”en X2000 förbindelse mellan Malmö via Göteborg till Stockholm” men att det inte går att realisera detta i år. SJ säger inget i sitt svar om vilka stationer man avser att trafikera.

På kommunstyrelsens möte den 15 mars 2005 beslöts att Mölndals stad skulle skriva till SJ och framföra önskemålet att denna linje skall stanna i Mölndal.

Kommentarer: Jan Kronberg (v) Ledamot av kommunstyrelsen

Det är självklart roligt att SJ i princip tycker att det är en bra idé att köra direkttåg genom Halland mot Stockholm. Varje år ökar trafiken på motorväg E6 genom Mölndal med ca 2000 bilar per dag. Vägverket skall nu bygga ut motorvägen genom Kållered till 3 filer. Därmed ökar problemen med trängseln i Göteborg. Attraktivare tågförbindelser mot Halland är ett steg för att motverka den ökade biltrafiken och den ökade trängseln på vägarna i Mölndal och Göteborg.

Kan man få ett tågstopp i Mölndal på denna linje blir också många andra plusvärden för Mölndals stad och dess invånare. Dels blir det bättre service för Mölndalsborna. Dels blir Mölndal ännu attraktivare som etableringsort. Ett exempel är idrottshögskolan som Mölndals stad önskar att den skall etablera sig i Mölndals centrum. Självklart hade det nu varit en fördel om vi till dem nu kunnat säga att vi har direkt tågtrafik gentemot Stockholm.

Bättre information om tågtrafiken till och från Mölndal

Jan Kronberg (v) har skrivit en motion vars syfte är att utveckla tågtrafiken till och från Mölndal. Motionen har två förslag. SJ har svarat gatukontoret som sänder information om detta svar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktige. De senare har ännu inte behandlat motionen.

Bättre information om och marknadsföring av tågtrafiken till och från Mölndal

Idag finns det ingen information vid Mölndals Bro eller på perrongen om tågtrafiken till och från Mölndal. I motionssvaret framgår det att SJ nu tänker sätta upp tidtabeller m.m. för att informera och marknadsföra tågtrafiken till och från Mölndal. Idag går det så kallade regionala tåg mellan Köpenhamn och Göteborg som stannar i Mölndal och på många andra stationer.

Ett tåg från Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Mölndal till Stockholm

I motionen föreslås det att kommunen tar initiativ till att skapa en dialog mellan SJ, Mölndal och andra kommuner i Halland för att skapa en direkt tågförbindelse till Stockholm. SJ svarar att man har som målsättning att starta en tåglinje som går mellan Malmö och Stockholm som går via Göteborg. Man svarar inte vilka stationer som man tänker stanna på. På grund av brist på fordon kan man inte börja trafikera i år.

Kommentarer

SJ:s svar är mycket positivt. Hälften är vunnit. Det är bra att de nu sätter upp tydliga tidtabeller över vilken tågtrafik som går till och från Mölndal. Det är ännu bättre att det finns en idé och intresse över att utveckla en tågförbindelse till Stockholm som möjligt kan stanna i Mölndal. En sådan linje bör inte passera Göteborg för att vinna tid. Nu gäller det bara att få kommunstyrelsen och eller kommunfullmäktige att uttrycka viljan att få ett tågstopp i Mölndal på en sådan linje.

Det är bra att tågtrafiken utvecklas överhuvudtaget. Vi har också ambitionen att utveckla stadskärnan med en idrottshögskola och mera bostäder på sikt. En bättre annonserad och utvecklad tågtrafik i Mölndal är med och skapar ett attraktivare Mölndal, säger Jan Kronberg (v).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv