Gör 22 september till en bilfri dag!

EU har tagit ett mycket bra och vällovligt initiativ. Man har proklamerat den 22 september till en bilfri dag. Det skriver Ewy Gahnström i en motion som lämnats in till Uddevalla Kommunfullmäktige och pekar på behoven av att förändra människors beteendemönster – till miljöns fördel.

Sverige har genom Margot Wallström skrivit under ett dokument som innebär att man skall verka för att så många kommuner som möjligt deltar i den bilfria dagen. Svenska lokaltrafikföreningen kommer löpande att informera alla länstrafikbolag i Sverige om ”bilfri dag” projektet.

Det finns ett internationellt nätverk som under flera år dirit ”bilfri dag” projekt. Över tiden har projektet växt och allt fler har anslutit sig till nätverket och många städer står i kö för att söka medlemskap. På nationell nivå i Sverige är det Naturvårdsverket som skall vara kommunerna behjälpliga och ge den information som behövs.

Syftet är att finna nya sätt att resa och medvetandegöra miljöfrågorna. Frågan känns särskilt angelägen eftersom kommunen för närvarande arbetar med framtagandet av en Energiplan som beräknas vara klar under våren, samt framtagandet av klimatstrategi.

Utifrån ovanstående yrkar jag:

att: Uddevalla genomför en ”bilfri dag” den 22 september 2005
att: kontakt tas med andra berörda aktörer för att samordna aktiviteterna
att: Tekniska kontoret och Miljö- och Stadsbyggnad ansvarar för genomförandet

Uddevalla 2005-03-08

Ewy Gahnström (v)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv