Lars Bäckström kommenterar SAAB

I en kommentar kring dagens beslut kring SAAB i Trollhättan säger vänsterpartiets gruppledare Lars Bäckström:
– Det bästa beslutet för Trollhättan och Sverige hade varit att bygga mellanklassbilarna i Trollhättan. GM:s beslut innebär dock en satsning och ett åtagande om fortsatt produktion och utveckling av SAAB i Trollhättan och det är bra.

Det paket som regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet tog fram i höstas för att stärka regionens industribas var ett av bidragen för att bereda väg för den satsningen. Produktionen tycks vara tryggad till 2010. Om tiden därefter vet vi dock ingenting. Det gäller nu att sätta tryck på GM för att trygga jobben och ta fram fler insatser för att stärka Sveriges och industrins konkurrenskraft.
Löntagarnas och näringslivets organisationer har tillsammans och genom Industrikommittén lagt en rad förslag för att stärka industrin. I höstas presenterades t.ex. förslagen ”Forskning för konkurrenskraft- industrins offert till Sverige”.

Vänsterpartiet vill att regering och riksdag ger ett positivt svar på den offerten redan nu i år. Vänsterpartiet kommer att göra allt för att ett positivt svar skall finnas i den ekonomiska vårproposition som skall lämnas till riksdagen den 14:e april.

Den globala kamp om jobben som nu pågår måste också mötas av politiker och löntagare med krav på att alla företag tar ett socialt ansvar vid omstruktureringar. Konkurrensen måste också mötas med en allt starkare facklig samverkan över nationsgränserna så att inte löntagare ställs mot löntagare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv