Mäns våld mot kvinnor

En tvärpolitisk motion har lagts i Uddevalla kommun. En motion som samlar kvinnor från samtliga politiska partier och syftar till att ta tag i problemet med mäns våld mot kvinnor.
Till kommunfullmäktige

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällproblem som fått mer uppmärksamhet under senare år och på senare tid även av vår statsminister Göran Persson. Våld mot kvinnor är också ett individuellt problem, ett relationsproblem och ett folkhälsoproblem
1995 ägde en kvinnokonferens i Peking rum och i det handlingsprogram som FN ställde sig bakom fastställdes att en helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt måste utvecklas för att åstadkomma ett samhälle som är fritt från det könsspecifika våldet.
Våren 1998 fattade riksdagen beslut om regeringens kvinnofridsproposition (1997/1998:55) som innebar:
Förbättring och skärpning av lagstiftningen
Förebyggande åtgärder
Ett bättre bemötande av våldsutsatta kvinnor
Även om vi idag i olika verksamheter i Uddevalla arbetar med dessa frågor behöver vi ett gemensamt politiskt ställningstagande.
Vi yrkar därför:

att:
Uddevalla kommun utarbetar en handlingsplan för arbetet mot våld mot kvinnor.
I utarbetandet av programmet skall särskilt beaktas
 behovet av förbättrad samverkan och utveckling av resurser mellan myndigheter, frivilligorganisationer och föreningar
 behovet av att utveckla resurser för misshandlade kvinnor, deras barn och de misshandlande männen
 behovet av information om rättigheter och hjälpmöjligheter till kvinnor
 behovet av fortsatt informations- och utbildningssatsningar för personal och frivilligarbetare, som kommer i kontakt med misshandlade kvinnor och deras barn
 stödinsatser för män, som slår kvinnor

Uddevalla den 4 februari 2005

Nina Berg (c)
Gerd Andersson (fp)
Gunilla Bengtsson (kd)
Gunilla Magnusson (mp)
Gunila Jiven (m)
Louise Persson (s)
Ewy Gahnström (v)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv