Idrottshögskolan till Mölndal?

Jan Kronberg, gruppledare för Vänsterpartiet Mölndal hoppas på en etablering av en permanent idrottshögskola i Mölndals centrum.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1 februari skrivit ett brev till Göteborgs universitet med fem olika alternativa förslag till hur idrottshögskolan skulle kunna få lokaler i Mölndal.

Ett hopp kanske?

Fem möjliga alternativ visas fram:

1. Lokaler i befintligt läge vid lärarhögskolan.

2. Lokaler vid Åby fritidscentrum. Området kan utvecklas till regionens bästa idrottsområde. Avståndet till Knutpunkt Mölndalsbro är 1 km och det finns busslinjer med 15 minuters trafik till centrala Göteborg.

I alternativ 3 till 5 finns det en möjlighet för idrottshögskolan till samlokalisering med bibliotek och vuxenutbildning. Detta skulle ge fördelar både för Mölndals stad och för idrottshögskolan som skulle kunna samutnyttja delar av lokalerna och personal. Alternativ 3 till 5 innebär en lokalisering i anslutning till Mölndals centrum.

3. På och ombyggnad av Folkets hus. Avståndet till Åby fritidscentrum är 1,5 km och läget är i direkt anknytning till kollektivtrafiken vid Mölndals bro.

4. Tomten vid spårvägens vändslinga. Avstånd till Åby fritidscentrum och till kollektivtrafiken är samma som för alternativ 4.

5. Tomten syd om idrottshuset – Aktiviteten. Avståndet till Åby fritidscentrum är 1 km och till kollektivtrafiken vid Mölndals bro är det 600 meter.

Idrottshögskolans lokalbehov

Idrottshögskolans administration och utbildningslokaler beräknas till ca 1000 m2.

Kommentarer

Jag tycker att det är mycket intressant att få en utvecklad idrottshögskola permanent till Mölndal, säger Jan Kronberg (v) Ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Detta innebär att Mölndals centrum vitaliseras dagligen av många hundra unga människor. Som ordförande för lokalförsörjningsutskottet ser jag själv att etableringen gärna blir i Mölndals centrum. Ett samarbete kan göra att det blir möjligt att bygga ut stadsbiblioteket. Samverkan med vuxenutbildningen kan också innebära att utbildningslokaler kan användas effektivt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv