Angående boendesegregation i Partille

Är Oluff Nilssons väg vårt ”lilla Hammarkullen”? Den frågar ställer sig Hamza Demir och Vänsterpartiet i Partille i en motion till fullmäktige.

Boendesegregation är en av de viktiga frågor i modern tid. Boendet ger oss en bild av samhället som visar dess rättvisa, jämlikhet, demokrati och allmänna välfärdsnivå. Hög arbetslöshet, hög kriminalitet, låg utbildning, våld, dåligt deltagande i samhällsbyggnation, utanförskap, misstro mot institutioner och hopplöshet för framtiden är typiska kännetecknar för ett segregerat slumområde. Klass och etnisk tillhörighet är ofta avgörande för individen/familjen som hamnar där.

Hur ser det ut i vår lilla kommun? Fins det boendesegregation i Partille, i så fall i hur stor omfattning? Kan man säga att Oluff Nilssons väg är vårt ”lilla Hammarkullen”? Är det bara ekonomin som styr eller finns det andra faktorer som skapar segregation? Hur påverkar kommunens bostads- och socialpolitik den här frågan? Spelar Partillebo någon roll i detta? Vad kan kommunen göra både kortsiktigt och långsiktigt för att motverka boendesegregation?

Det är dags för en kartläggning och ett handlingsprogram om detta i Partille, dels för att inte bli för sent, dels för att bli ett underlag för översiktsplan, för pågående(?!) handlingsplansarbete för integration och annat politiska arbete.

Därför föreslår (V) att kommunfullmäktige beslutar att
Ge kommunstyrelse i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram mot boendesegregation
i Partille Kommun.

Partille, 050201
Hamza Demir
Vänsterpartiet – Partille

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv