Är jag och du en av dom som våra barn kan lita på?

Jag kände en gång en liten kille som hette Daniel som varje morgon när han kom till förskolan slängde upp dörren och ropade: ”hej här har ni mig som ni tycker så mycket om.” Daniel blev mött av kärlek, omtanke och tillit. Han hade vuxna som såg honom och som han kunde lita på. Något som alla barn borde ha rätten att få uppleva. Att bli sviken som barn kan få den konsekvensen att man får svårt att känna tillit till andra människor längre fram i livet.

Många barn tvingas om och om igen ställa frågan vem kan man lita på? De sviks av vuxna och av samhället och många tvingas till en uppväxt som inte uppfyller det grundläggande behovet av trygghet.
Det är inte alltid som mamma och pappa räcker till, något som jag inte tycker att man skall moralisera över, för livet självt förskonar oss inte alltid från kriser. Istället borde stödet till föräldrar vara en självklarhet, det slås också slås fast i barnkonventionen. Här har både det offentliga och det civila samhället en viktig uppgift. Samhället kan aldrig utgöra den enda trygghetsfaktor som barn förtjänar och har rätt att kräva. För många barn blir engagemanget i den ideella rörelsen – idrotts-, musik- och kulturrörelsen – ett viktigt komplement till oss föräldrar under uppväxten. Här träffar man vuxna förebilder som delar glädje och sorg, som uppmuntrar och skänker trygghet och tillit. Och det kanske är den viktigaste biten i vuxenvärldens ansvar gentemot barnen. Att våga vara förebild. Att våga vara någon som barnen kan lita på.

Sverige har sedan många år tillbaka skrivit under FN:s barnkonvention och därmed förbundit sig till ett antal avgörande förpliktelser gentemot barnen. Denna konvention borde idag vara en del av varje beslut som tas i våra folkvalda församlingar. Och som förtroendevald har jag ett speciellt ansvar att så sker.
År 1979 beslutade man i riksdagen att införa en lag om förbud att aga barn. Det var ett stort framsteg för barns rättigheter. Tack vare bl.a .föreningarna BRIS och Rädda Barnen så har vi också fått till stånd en attitydförändring. Nyligen kunde vi tyvärr ta del av en rapport som pekar på att anmälningarna ökar och där en av orsakerna tros vara en ökad alkoholkonsumtion. Men också på att samhället blir mer undfallande. Att bli slagen och förödmjukad av en närstående som man älskar och beundrar och sedan inte lyssnad till är ett dubbelt svek
När barnet berättar om sin verklighet måste de bli trodda Behovet av att få slut på sin utsatthet måste ställas mot de insatser som borde fokusera mer på stöd och behandling till både offer och förövare. Och framför allt måste samhället hjälpa till att erbjuda något som ur barnet perspektiv är bättre än det förhållande som de nu har.

Barn och unga skall aldrig behöva tveka på att de är det dyrbaraste vi har och att vi arbetar för att förverkliga barnkonventionen i vår vardag. Då behövs det många som kan och vågar se barns behov. Det behövs också politiker som vågar fatta kloka beslut.
Är jag och du en av dom som våra barn kan lita på?

Ewy Gahnström – kommunalråd (v) Uddevalla

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv