Klasskamp på Västkusten

Siv Bergström, lokalpolitiker för (v) i Tanums kommun i Bohuslän berättar om arbetet för att bevara kusten öppen för alla. I en av de hårdast exploaterade kustkommunerna i landet har arbetet för bevarandet av strandrätt och tillgång till sol och bad utvecklats till en allt mer tydlig rättvisefråga.

Tanum kommun har i dagarna fått rätt av regeringen att kräva rivning av en sjöbod på Väddö utanför Fjällbacka på Bohuskusten.
Sjöboden som byggts av en svenskamerikan visades upp i ett reportage i tidskriften ” Sköna hem” som en exklusiv bostad vid vattnet med lackat trägolv , utfällbart matbord och taljor för låtsad båtupphängning i taket.
Varför är det så viktigt med sjöbodarna vid kusten och varför får man inte använda dem som sommarstugor?

Sedan 1975 är det enligt naturvårdslagen generellt förbjudet att uppföra byggnader eller på andra sätt hindra allmänt tillträde till stränder. Strandskyddet omfattar land och vattenområdet intill 100m (ibland 300m) från strandlinjen.
Lagen kom till för att garantera det rörliga friluftslivet , alltså ortsbor och turister som inte har egna stränder, tillgänglighet till bad och rekreation vid havet.
Sjöbodar får byggas som förråd för folk som driver havsanknuten verksamhet , som fiskare.
Men bodarna får inte inredas eller användas som bostad för att det inte ska bli privat område runt bodarna .Alla ska kunna gå runt och intill en sjöbod ner till stranden och man får inte bygga räcken eller boa in dem så att området blir mindre tillgängligt för allmänheten.
Sen flera år råder det emellertid klasskrig om sjöbodar och stränder och fler och fler sjöbodar används som fritidsbostäder och fler och fler strandområden görs mindre tillgängliga för allmänheten.

Så länge äldre bohuslänningar ägde strandfastigheter och sjöbodar hände ingenting med tillgängligheten, Men nya fastighetsägare, som ofta är storstadsbor eller utländska medborgare har andra värderingar och arbetar hårt på att minska tillgängligheten för badare och andra Man vill ha enskilt och privat område vid stränderna och egna badplatser.
Ner till gamla badplatser och båtplatser och strandfastigheter går det vägar som förut har skötts av kommunen. När kommunerna nu får brist på pengar och enligt regeringsförslag överförs nu alla småvägar till enskilda eller vägföreningar.
Det första en vägförening av fritidshusägare vid kusten gör är att stänga av vägen för allmän trafik. Det är inte förbjudet trots att det förhindrar allmänt tillträde till stränderna och strider mot naturvårdslagens intentioner .Om inte allmänheten håller sig borta ändå sätter man upp vägbommar eller trakasserar enskilda som parkerar På flera ställen är det öppet bråk mellan badare och fritidshusägare varje dag på sommaren.
På flera håll har dessutom nya exklusiva fritidhusområden med fastigheter och sjöbodar i mångmiljonklassen byggts i de gamla fiskesamhällenas hamnområden. Där är det inte förbjudet att bygga och exploatörer utnyttjar nu kommunernas vilja att få inflyttare och får detaljplaner och bygglov nya hus i kustsamhällena. Priset är oftast för högt för ortsborna och så får man en ny fritidsby, ett litet Venedig där bryggor och strandlinje inte är tillgänglig för allmänheten längre
Politiker i kustkommunerna har en kluven inställning till problemet. En del tror att de välbärgade fritidhusägarna så småningom ska slå sig ner och bli skattebetalare i kommunen.
De bidrar ju med handel och resturangbesök till det lokala näringslivet.
Men samtidigt hindrar de ju utvecklingen besöksnäring och lokala turismföretag om de hindrar tillträde till stränderna. Det är ju för att bada ,fiska ,dyka och utöva andra vattensporter som folk kommer till kusten.
Eftersom fastighetspriserna drivits upp kan inte ortsbor eller åretruntboende köpa fastigheter i kustsamhällena.
De blir mörka på vintern som Stefan Edman skrivit om i boken ”Sista man släcker ljuset”.
Problemet för kommunerna är att de har kvar krav på service och infrastruktur i fritidhusområdena , men får inga skatteintäkter. Skolor, post och affärer försvinner eller finns bara sommartid och kustsamhällena blir museer och ortsborna bor på andra ställen eller flyttar.
Kan vi göra något politiskt för att förbättra läget? Mer än krav på boplikt.

I Tanum försöker det kommunala bostadsbolaget att bygga hyresrätter i de centrala delarna av Grebbestad och Fjällbacka .Byggplanerna på kommunala hyresrätter för åretruntboende angrips hårt av fritidshusägare, som sinkar försöken med överklaganden.
Föreningar för frivillig boplikt har bildats på tex. Resö. Tanum kommun har begärt att få bli försökskommun för boplikt i nya detaljplaneområden.
En diskussion om bestämmelser för vägföreningar som bryter mot strandskyddslagens intentioner om tillgänglighet stränderna måste startas med andra partier.
Sjöbodspolicy har tagits fram i kommunerna längs norra Bohuskusten för att förhindra boende i sjöbodarna och vi skulle behöva en utsträckt gräns i miljöbalken som helt och hållet förhindrar nybyggnation av fritidshus längs hela den nordbohusländska kusten.
När bestämmelserna i miljöbalken om fritidshusbebyggelse kom till bestämdes att söder om Brofjorden skulle råda byggförbud för fritidshus. Då ansågs inte problemen bli så stora i norrut. Men idag har vi en stor inflyttning av norrmän i Strömstad och Tanum och en explosiv utveckling av fritidhusbyggandet .Vi försöker avslå planansökningar men nya strömmar in hela tiden och stöd i miljöbalken mot fritidhusbyggandet längs kusten behövs för kustkommunerna.
50 medlemmar i den gamla fiskebyn Gullbringa sökte om kommunalt VA härom veckan.
Vägföreningen där har förstört parkeringsplatser, stängt av vägen och satt upp vägbom. Allt för att hindra åretruntbefolkningen att bada på sitt gamla badställe. Där brukade dagis och fritids från Tanum åka ner och bada , men blev bortjagade av fritidshusägarna. Ska dom ha kommunalt VA eller snöröjning om inte vägen är öppen för allmänheten. Det är frågan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv