Vänsterpartiet Bohuslän

Vänsterpartiet Mölndal planerar intressanta aktiviteter under våren

LarsSelin1Lars Selin, ordförande för Vänsterpartiet Mölndal skriver ett Medlemsbrev 31 mars 2016 till alla sina medlemmar.
Här är hans brev:
Kamrater!
Nu är det strax slut på mars 2016. Och det händer en hel del i politiken. Vi försöker
lägga ut de viktigaste händelserna för Vänsterpartiet på vår hemsida.
Att Ulla Andersson tillsammans med finansminister Magdalena Andersson skriver
en artikel om att beskatta bankerna är en stor händelse. Särskilt som pengarna ska gå
till att stärka välfärden.
Vi har som vanligt några spännande aktiviteter att bjuda på.
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 5 april. Som vanligt är styrelsemötena öppna för
alla medlemmar.
Chockdoktrinen – medlemsmöte 7 april
Torsdagen den 7 april kl. 18 – 21 träffas vi i Villa Aurora. Vi börjar med att se på
filmen Chockdoktrinen av och med Naomi Klein. Det är en otäckt bra film om hur
USA med våld, lögner och hot utövar mer och mer makt över (väst-)världen. Den tar
1 timme och 20 minuter, varefter vi diskuterar vad vi sett och hört. Det är bra om
man också kan se filmen innan mötet. Den tar tid att smälta.
Filmen finns här: http://urplay.se/program/190627-The-Shock-Doctrine

Läs mer

Sista Vänsterpartiet Bohusläns årskonferens genomfördes

Distriktets sista årskonferens genomfördes i söndags den 20 mars 2016 på Ljungskile Folkhögskola.

DÅK 2016 Bild 2

 

Det var Bohusdistriktets sista årskonferens. Efter nya distriktsindelning försvinner nuvarande Bohuslän distrikt, tillsammans med nuvarande Älvsborg blir tre nya val- och partidistrikt: Västra Götaland Norra, Västra Götaland Västra och Västra Götaland Södra.

DÅK 2016 Bild 150 medlemmar från olika delar av distriktet deltog konferensen. Tema var ”En annan flyktingpolitik är möjlig”. Xamuel Gonzalez från PS var gäst samt mötets ordförande och Emma Ramhult, Stenungsund, sekreterare.

Adam Lundqvist och Fabian Harling representerade Ung Vänster. Adam hälsade konferensen med mycket fint tal.

Distriktsstyrelsen gav en tavla som gåva till Göran Sandström, medlem i V Lysekil, för hans värdefullt ideellt arbete i Bohusbana Föreningen i Lysekil.

 

Läs mer

Distriktsårskonferens 2016

Vänsterpartiet Bohuslän Distriktsårskonferens kommer att äga rum 20 mars 2016 på Folk Högskola i Ljungskile.

IMG_0716Distriktsårskonferensen är distriktets högsta beslutande organ som fastställer verksamhetsplanen samt väljer distriktsstyrelse, distriktsordförande, valberedning och revisorer.

Konferensens tema är ”En annan flyktingpolitik är möjlig” och representanter från Ung Vänster Göteborg – Bohusläns distrikt och från Refugees Welcome Göteborg, kommer att hålla hälsningsanförande.

DÅKs ombud
Distriktets 14 partiföreningar väljer ombud till distriktsårskonferensen. Ledamöter i distriktsstyrelsen kan inte väljas till ombud. Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till konferensen. Ombud fördelas mellan partiföreningarna i proportion till medlemsantalet räknat från 23 november 2015. Partiföreningarna erhåller ett ombud för varje påbörjat tiotal (10) medlemmar. 58 ombud räknas att delta årskonferensen.

Linda Jansson är ny ordförande för Vänsterpartiet Partille!

IMG_2328

 

 

Igår, söndag, 28 februari 2016, genomförde Vänsterpartiet i Partille sitt årsmöte.

I årsmötet diskuterades olika politiska och organisatoriska frågor, bla mindre barngrupper och läxhjälp i skolan; riktiga valmöjligheter för äldre; bättre flyktingmottagande och integration i Partille Kommun.

Sen valde årsmöte föreningens ordförande och styrelse för kommande verksamhets år.

Som ordförande valdes Linda Jansson. Linda är 30 år och jobbar inom fordonsindustrin men just nu är tjänsteledig. Hon har varit fackligt aktiv och klubbordförande tills hon började studera till lärare i höstas. Linda har stort intresse för anställningsformer och är varmt engagerad för arbete med jämställdhet. Sedan 2015 är Linda aktiv i utbildningsnämnden i Partille.

 

Ledamöter till styrelsen valdes Karin Jaxmark, Dick Andersson, Cecilia Bolander, Linus Johansson, Katarina Lindström Johansson, Vasvija Licina-Medic, Martin Öhman och Magnus Garå som ordinarie och Lasse Selander, Birgitta Engval och Hamza Demir som ersättare.

Några bilder från årsmöte

Läs mer

Ett engagerande årsmöte med Vänsterpartiet Mölndal 28 februari

Arsmote2016 V MÖLNDAL

Årsmötet var välbesökt och aktiviteten stor samtidigt som nya medlemmar engagerar sig i det politiska landskapet bl.a. valdes två nya medlemmar in i styrelsearbetet som suppleanter. Lars Selin omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Ordförande för mötet var Pia Jacobsen från Kungälv – en av distriktets ordförande. Man kan säga att intresset var stort och partiet är på frammars enligt opinionsundersökningar.

Läs mer

V Uddevalla genomförde sitt årsmöte. David Höglund Velasquez är ny ordförande!

I måndags den 22 februari genomförde Vänsterpartiet Uddevalla sitt årsmöte.

davidDavid Höglund Velasquez blev ny ordförande för partiföreningen.

Ny styrelseledamöter är Evy Gahnström, Lars-Olof Laxrot, Elsmarie Robertsson,  Peter Hansson, Kerstin Wallsby och  Ilir Kastrati.

Vänsterpartiet Bohusläns distrikt önskar lycka till den nya ledningen!

Läs mer om detta i Bohusläningen: http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.4738921-ny-ledare-for-v-i-uddevalla

Pia Jacobsen skriver om TTIP: Handelsavtal för kapitalet

Pia Jacobsen, distriktsordförande för Vänsterpartiet Bohuslän, skriver om TTIP.

pia jacobsenHandelsavtal för kapitalet
Att skapa förkortningar för olika företeelser är ett välkänt faktum inom alla organisationer och även inom politiken. Det skapar många gånger en stor snårighet och bidrar till svårighet att överblicka innan man är välkänd med förkortningarna och dess innehåll. Särskilt viktigt är det med överblick och förståelse kring innehållet när det gäller några av de viktigaste förkortningar vi som medborgare behöver känna till: TTIP, CETA och TiSA. Dessa förkortningar kan komma att påverka oss medborgare gällande demokratin, miljö, arbetsrätt, mat, kemikalier med mera. Dessa förkortningar är nämligen benämningar på olika handelsavtal som nu förhandlas om på EU-nivå med olika motparter. Så vad innebär dessa för oss? Kommer de ens att påverka oss? Enkla och ärliga svaret på den frågan är ja.

Läs mer

Vänsterpartiet Bohuslän genomförde kvinnokonferens i Härryda

Den 23 januari genomförde distriktet den av DÅKen beslutade kvinnokonferensen. Vi var på plats i Kulturhuset i ett snöklätt Härryda tidigt på morgonen för förberedelser och vid 9-tiden började deltagarna anlända för morgon fika.

bilder kvinnokonferens 23 jan-16-1

Tyvärr hade två av inledarna drabbats av sjukdom, men Grith Fjeldmose från Vänsterpartiet Göteborg tog med ypperlig bravur på sig att hålla även förmiddagens första pass om härskartekniker och även om partiets nutids-historia, hur arbetet med internfeminism växt fram inom partiet. Viktiga lärdomar kom oss till del genom Grith.

Efter en kortare bensträckare välkomnade vi Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk som på ett utomordentligt sätt berättade om arbetet med feminism och jämställdhetsfrågor på EU-nivå. Hon redogjorde även för uppställningen i parlamentet, fördelningen av politiska grupperingar i plenum och hur högerkrafterna med full kraft försöker motverka en solidarisk politik, inte minst genom högljudda protester i plenum. På den positiva sidan finns ett förhållandevis gott samarbete mellan grupperingarna på vänsterflanken, inte minst i utskottet ”FEMM – Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män”, vilket är det första helst könsjämställda utskottet! Kunnigt och engagerat, en förträfflig företrädare för Vänsterpartiet.

Läs mer

Länk till din partiförening

Arkiv