Uncategorized

1 2 3 11

Wiwi-Anne Johansson omvaldes till ordförande för Vänsterpartiet i Bohuslän!

En del av den nya distriktsstyrelsen

Vid helgens distriktsårskonferens som Vänsterpartiet Bohuslän höll i Ljungskile valdes Wiwi-Anne Johansson, Mölndal,  till distriktets ordförande för ytterligare ett år. Till vice ordförande utsåg distriktsstyrelsen Jan Alexandersson från Stenungsund.

 

Jag är glad och stolt över att ha blivit omvald till distriktets ordförande, säger Wiwi-Anne Johansson. Vi har många viktiga frågor att arbeta med det kommande året. Vi kommer t. ex fortsätta vår kampanj för en bra äldreomsorg utan privata vinster, men med goda villkor för personalen.

– Antalet medlemmar ökade förra året och det ska bli roligt att fortsätta arbetet med att få fler att engagera sig i Vänsterpartiets politik, kommenterar Jan Alexandersson, helgens distriktsårskonferens och sin nya roll som vice ordförande.

Läs mer

Ungdomsbostäder i MölndalsBostäder

Nu kan det bli möjligt för ungdomar under 26 år att få en bostad i
MölndalsBostäders fastighetsbestånd. Det gäller lägenheter mindre än 35
kvadratmeter och en hyra understigande 3 500 kronor.

-Ett unikt projekt som nu bostadsbolaget tagit beslut om, säger Ronny
Lindqvist (V), ledamot i styrelsen och initiativtagare till satsning på
ungdomsbostäder.

 

 

 

För ungdomar är det mycket svårt att komma in på lokala bostadsmarknaden.

 

På hyresmarknaden är trycket mycket hårt och det krävs lång registreringstid på Boplats samt konkurrens med andra sökandegrupper är hård.
Till bostadsmarknaden finns också en tröskel i form av finansieringen. Oftast har inte ungdomarna resurser för att skaffa en bostadsrätt. Det är allt för många hinder för ungdomar att över huvud taget komma in på bostadsmarknaden.

Läs mer

Vänsterpartiet Partille: Förbättra tillgängligheten och tryggheten till bussterminalen!

V-Partille skrev sitt svar till granskningen om Kyrktorgets ombyggnation.

Tillgänglighet och trygghet till bussterminalen.

 

Det nya förslaget innebär att man bygger igen Kyrktorget så att man inte kan
gå rakt igenom torget till tunneln som går under E 20 och inte heller  direkt
från torget till bussterminalen. På dagarna kan man gå genom köpcentrat för nå
bussterminalen. När Allum är stängt på kvällar och nätter, måste man gå runt
torget och den nya byggnaden, längs E20, för att nå bussterminalen.

Läs mer

Att praktisera på Brogårdens äldreboende i Lindome

Wiwi-Anne Johansson, V-riksdagsledamot från Bohuslän, skriver om sina dagar som ”pratktikant” på Brogårdens äldreboende i Lindome.

Sedan ett drygt år driver Attendo Care, ett riskkapitalbolag, Äldreboendet Brogår-den i Lindome. Atten-do Care är ett av de bolag som flyttar skattepengar till skat-teparadiset Jersey i Engelska kanalen. Jag praktiserade där i tre och en halv dag för några veckor sedan. Intressant och givan-de, skriver Wiwi-Anne Johansson (V), Riks-dagsledamot och ledamot i Socialförsäk-ringsutskottet, om sitt besök.


Bildkälla: Från Brogårdens dagrum. Wiwi-Anne Johansson (V) infälld i bilden.

 

Det är väl känt att Vänsterpartiet är det parti som säger att vinster av våra gemensamma skattepengar inte ska delas ut i vinst till aktieägare, flyttas undan beskattning till skatteparadis eller användas till att betala fiktiva koncerninterna räntor. Om ett vårdbolag går med vinst ska pengarna förstås användas till att ge de som behöver vår omsorg mer tid till egna aktiviteter, systematisk träning och mat lagad på varje äldreboende. Och bättre villkor för personalen.

Läs mer

Jonas Sjöstedt fick samtal med Bohuslänningar!

I torsdags, den 9 februari 2012, besökte Jonas Sjöstedt Uddevalla. Det blev en spännande dag med ett besök på äldreboende Österängen, en träff med ca 25 kommunalare i Kommunal Västs lokal och ett öppet möte med ca 75 deltagare på Bohusläns Museum. Han deltog också på Radio Västs program.

Wiwi-Anne Johansson, V- Riksdagsledamot från Bohuslän, Lars-Olof Laxrot, ordförande för V-Uddevalla, Jaana Järvitalo, V-ledamot i Uddevallas Kommunstyrelsen, José Gutierrez, Jonas sekreterare och Hamza Demir, ombudsman för V-Bohsulän, var med Jonas under dagen.

Läs mer

Partistyrelsen valde verkställande utskott

På lördagen utsåg Vänsterpartiets partistyrelse ett nytt verkställande utskott. Utskottet ansvarar för den kontinuerliga ledningen av partiet mellan partistyrelsens möten.

– Det är fantastiskt roligt att få en så kompetent och driven ledning för partiet, säger Jonas Sjöstedt, partiledare.

Verkställande utskottet består av
Jonas Sjöstedt, partiordförande
Aron Etzler, partisekreterare
Ulla Andersson, 1:e vice ordförande
Josefin Brink, 2:e vice ordförande
Hans Linde, ledamot
Rossana Dinamarca, ledamot
Mia Sydow Mölleby, ledamot

1 2 3 11
Länk till din partiförening