Okategoriserade

Fördjupa kommunalt och internationellt miljöarbete

Den senaste tidens katastrofer och extrema väderlek visar att miljöhänsynen och naturen sätter upp ramar för den mänskliga verksamheten. Det är ohållbart att inte utgå från vad naturen tål när vi bygger upp våra samhällen, dess strukturer och system. Att ha energisystem som bygger på massiv förbränningen av fossila energislag som påverkar klimatet är inte hållbart. Att förvalta kuster, stränder och fiskeresurser på ett sådant sätt att naturliga skyddsbarriärer och resurser försvinner får förödande konsekvenser av olika dignitet.

Sverige är världsledande i arbetet med att ställa om
samhällsbyggandet i hållbar riktning.
Sveriges åtagande i klimatpolitiken är högre än vad de internationella
avtalen kräver. Övriga ambitiösa svenska miljömål saknar motstycke
i andra länder.

Men trots de höga ambitionerna återstår det mesta av
miljöomställningen. Mycket av miljöarbetet ska ske i kommunerna.
Många kommuner har kommit långt i sitt miljöarbete.

– Som Uddevalla-bo är jag glad över att Uddevalla blivit den första
diplomerade miljökommunen. säger Lars Bäckström, vänsterpartiets
gruppledare i riksdagen. Ett långsiktigt och genomgripande
kommunalt engagemang visar att det är möjligt att miljöinrikta en
kommuns alla verksamheter. Uddevalla visar också att det är möjligt
att kombinera miljöomställningen med en sund kommunal ekonomi
vilket då ger mig dubbel glädje som ledamot av riksdagens
finansutskott, konstaterar Lars Bäckström.

Samtidigt är Lars Bäckström och Kjell-Erik Karlsson, riksdagsledamot
från Halland och vänsterpartiets miljö- och fiskeansvarig djupt
bekymrade över trögheten i miljöarbetet. Arbetet med att nå ett
miljöanpassat samhälle både nationellt och internationellt måste
skärpas för att minska naturkatastrofriskerna.

I Sverige arbetar vi för att stärka statens bidrag till kommunernas
klimatarbete och vi vill ha fler åtgärder för att tex minska
miljöbelastningen från vägtrafiken. Vi måste också stimulera alla
kommuner för att få tillstånd ett aktivt miljöarbete över hela landet.
Nu finns det moderatstyrda kommuner där man knappt lever upp till
den miljölagstiftning som finns.
Men Sverige och EU måste också på ett helt annat sätt än tidigare
verkställa och genomföra nödvändiga åtgärder i det internationella
miljösamarbetet, menar Kjell-Erik Karlsson.

Fortfarande efter 20 års debatt ökar utsläppen av klimatstörande
gaser. En förödande utvecklingen. Det ska inte behöva ske fler
katastrofer för att vi ska agera klokt.

Devisen Tänk globalt – handla lokalt är mer aktuell än någonsin.

Lars Bäckström riksdagsledamot och ordinarie i Finansutskottet
Kjell-Erik Karlsson riksdagsledamot och ordinarie i Miljö och
Jordbruksutskottet
Vänsterpartiets riksdagsgrupp

Länk till din partiförening