Vänsterpartiet Mölndal -Medlemsbrev december 2016

Årsmöte för Vänsterpartiet Mölndal, med övriga rapporter

Vi kommer att avverka vårt årsmöte söndagen den 29 januari 2017. Klockan 16 – 19. Alla medlemmar är extra välkomna på årsmötet! Vi kommer då bland annat att välja ny styrelse och anta ny verksamhetsplan. Förra årets verksamhetsbe-rättelse ska godkän-nas. Årsmötena brukar vara riktigt trevliga tillställningar, då många medlemmar kommer. Säger Lars Selin V ordförande för Mölndal.

 

_____________________________________________________

Kamrater!

Det mörknar några dagar till. Eller står det kanske still? Då menar jag förstås dagsljuset. I politiken är det värre. Där mörknar det på många fronter. I USA tillsätts det ena högerspöket efter det andra som ministrar, och snart får D. Trump sätta fingret på kärnvapenknappen. Det påminner om George Orwells 1984 där tre stormakter byter fienden då och då. Nu verkar den nye presidenten byta ut Ryssland mot Kina som huvudfiende. Det kan gå riktigt illa.

Vi får huka oss i vår lilla vrå av världen och hoppas att vi kan fortsätta arbeta för en bättre tillvaro. Det finns tecken på att det vänder. Inte bara ljuset, utan också politiken. Bernie Sanders i USA, Labour i Storbritannien, Vänsterpartiet i Sverige, Podemos i Spanien. Det gror och det ljusnar.

Årsmöte för Vänsterpartiet Mölndal

Vi kommer att avverka vårt årsmöte söndagen den 29 januari 2017. Klockan 16 – 19. Alla medlemmar är extra välkomna på årsmötet! Vi kommer då bland annat att välja ny styrelse och anta ny verksamhetsplan. Förra årets verksamhetsberättelse ska godkännas.

Årsmötena brukar vara riktigt trevliga tillställningar, då många medlemmar kommer. Och ”ju fler vi är tillsammans…” gäller i högsta grad för ett socialistiskt parti.

Vi ordnar god fika!

 

Vi behöver en ny styrelse med mera – nominera!!!

Den ”gamla” styrelsen ska som vanligt renoveras inför det nya året. Några väljer att sluta, andra att fortsätta. Så har det alltid varit. Vår inriktning är att ganska nya medlemmar väljs in som suppleanter, och att de nuvarande suppleanterna väljs in som ordinarie. Och så ska vi ha minst 50 % kvinnor i styrelsen. Och så ska vi ha revisorer, medlemmar i Gårdsrådet, medlemsansvarig med flera.

 

Partiföreningsskolan

Under våren kommer den nyvalda styrelsen att gå partiföreningsskolan. Det innebär att styrelsemedlemmar kommer att gå en kurs, utformad av partiet centralt. Den kan ses som en inledning till valrörelsen som drar igång snart. Den verkar högst intressant och det känns bra att få gå den.

 

Nya distriktet

Vi kommer att ändra distriktsindelningen. Vårt nya distrikt heter Vänsterpartiet Väst, och ersätter då Vänsterpartiet Bohuslän för oss. Det beror på ny indelning av valkretsar med mera. En fördel är att det nya distriktet är samlat runt Göteborg, vilket innebär att resvägarna vid distriktsmöten av olika slag blir väsentligt kortare. På vår hemsida finns mer information om det nya distriktet.

 

Två distriktsårskonferenser (DÅK)

  1. Lördagen 11/2  kl. 14 – 16 ska vi ha ett avslutande DÅK, då vi formellt lägger ner Bohusdistriktet. Sker i Folkets Hus, Uddevalla. (Samåkning de dryga milen för sista gången!) Vi har rätt till att utse 7 ombud till den DÅKen. Börjar med fika 13:00

 

  1. Söndagen 12/2  kl. 11 – 15 ska vi ha årskonferens för det nya distriktet Vänsterpartiet-Väst i Mimers Hus Kungälv. Till den DÅKen ska vi också utse 7 ombud. Vi har fått förslaget till verksamhetsplan 22 november. Vi kan grunna på den och, om vi vill, skriva några motioner. Det är svårt att komma på något så här i början av distriktets verksamhet. Skulle någon ha en

 

Tidsschema för den mycket viktiga DÅKen 12 februari

22 november 2016   Förslag till verksamhetsplan 2017 skickas till medlemmarna

23 december 2016   Senaste datum för motioner till årskonferens DS tillhanda

19 januari     2017   Motionssvar till lokalorganisationer och ombud

28 januari     2017   Sista datum för ombudsanmälning till årskonferensen

2 februari     2017   Konferenshandlingar sänds till lokalföreningarna och ombuden

12 februari    2017   Distriktsårskonferens

 

Nominera till ny distriktsstyrelse (DS)!

Det nya distriktet Vänsterpartiet Väst behöver ledamöter till styrelsen. Det kan vara ett intressant uppdrag att få vara med och forma det nya distriktet. Därför uppmanar jag alla att nominera medlemmar i Vänsterpartiet Mölndal till den nya distriktsstyrelsen. Det är viktigt att vi som den största partiföreningen i distriktet är representerade i DS. Men det går också bra att nominera kamrater från andra partiföreningar inom Vänsterpartiet Väst. Och så kan man förstås nominera sig själv.

 

Medlemsmöten nästa termin – förslag?

Vi har haft några mycket bra medlemsmöten under hösten. Tyvärr har inte så många medlemmar kommit. Därför ska vi försöka få fram nya intressanta teman som angår många. Därför vill vi gärna att ni föreslår teman som vi kan utgå ifrån. De vi hade under hösten handlade om hedersförtryck, basinkomst och Ship to Gaza. Helt klart ett bra tillfälle att få reda på vad vi gör och att lära känna varandra bättre.

 

 

Valberedningen Vänsterpartiet Väst. (till nya distriktsstyrelsen)

Birgit Lövkvist (sammankallande) tel 0721-871899

Jessica Wetterling tel 0705-573909

Janne Gustavsson tel 0702-642795

Christer Pålsson tel 0703-374099

Ana Maria Stuparich tel 0762-524044

 

 

Valberedningen Vänsterpartiet Mölndal: (till V-Mölndals styrelse)

Ana Maria Stuparich  0762-524044   [email protected]

Ronny Lindqvist   0709-802762   [email protected]

Annika Jansson  (sammankallande) 0702-412463  jansson.annika.m@gmail.com

 

Vår hemsida: http://www.vansterpartiet-molndal.se/

Vår facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/101191643254008/

Vår facebooksida: https://www.facebook.com/vansterpartietmolndal/

 

 

Krokslätt, Mölndal

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv