Medlemsbrev från V-Mölndals ordförande!

 

Medlemsbrev november 2016 Vänsterpartiet Mölndal

Lars_Selin4

Lars Selin Vänsterpartiets ordf. i Mölndal gör en resumé om det politiska läget, som är aktuellt i samband med valet av ny president. Lars kommenterar utvecklingen och vänsterns framtid. Vidare berörs den kommunala organisation och den utfärdade enkäten från kommunen till alla kommunpolitiker. Den handlar om hur den framtida politiska organisationen ska se ut m.m.

 

 

Faran med Trump

Det strömmar in mer eller vettiga analyser av valsegern för högerextreme D. Trump. Den absolut bästa reflektionen jag läst efter katastrofen har skrivits av Åsa Linderborg, som är kulturchef på Aftonbladet och vänsterpartist. Länk: http://www.aftonbladet.se/kultur/article23880724.ab

 

Vänsterns väg

Bernie Sanders blev bortmanövrerad av demokraterna, trots att undersökningar pekade på att han skulle ha större chans mot D. Trump än vad H. Clinton hade. Vem vet. Särskilt nu när opinionsmätarna i USA gjort bort sig ganska grundligt.

Men sant är att Bernie Sanders väckt en rörelse från vänster i USA. Många, framförallt unga amerikaner har engagerats av Bernie, som betecknas som demokratisk socialist. Ett uttryck som stod i giftskåpet, men som har plockats fram nu. Tecken på en att en ny vänsterrörelse håller på att växa fram finns på fler ställen i världen. Spanien, Grekland, Storbritannien. (Tyvärr växer också fascismen).

Men är vänstern beredd på att ta emot och förvalta den nya våg som är på väg? Det finns många åsikter om det.

En av de mer välformulerade kommer från min gamle trotte-bekant Anders Svensson, som skriver så här i sin blogg: ”Ändras inte vänsterns syn på hur politik bedrivs, ändras inte vänsterns fokus till ekonomiska frågor, klassfrågor, lika rättigheter för alla arbetare, arbetsrättsfrågor, arbetsmiljöfrågor, sysselsättning, löner osv kommer högerextremismen att fortsätta växa”

Det enda jag har att invända är att det borde stå lika rättigheter föra alla människor.

Vi har missat det mesta av de frågorna under den senaste tiden. Vi har duckat för dem, och fokuserat på mer kortsiktigt humanistiska frågor, som också är viktiga. Men kärnan i den socialistiska politiken går förlorad.

Det vore intressant att fortsätta diskussionen. Kom gärna med förslag, invändningar och hurrarop. Jag kan tänka mig att starta en blogg för att diskutera det här. Synpunkter?

 

Påminnelse om lediga uppdrag

Missa inte möjligheten att nominera dig själv eller någon annan partimedlem till:

  1. Ersättare i Förbos styrelse. Möten cirka varannan månad.
  2. Valnämnden. Lugnt nu, men framåt valet 2018 blir det mer att göra
  3. Stiftelsen Delbanco pensionsfond. Inte mycket att göra. Finns nästan inga   pengar kvar.

 

Medlemsmöte: Val till uppdragen

Vi träffas i vår partilokal Villa Aurora torsdagen den 10 november klockan 18:00 för att välja nya representanter till de här tre uppdragen. Troligen ett kort möte. Alla medlemmar välkomna att delta i valet. (Det är idag, men stod om det i förra medlemsbrevet.)

 

Kommunens organisation

Det har utfärdats en enkät från kommunen till alla kommunpolitiker. Den handlar om hur den framtida politiska organisationen ska se ut. Vi har också fått en enkät tillsänd till partiet. Därför tog vi upp frågan på senaste styrelsemötet. Vi enades om följande synpunkter:

  1. Kvarnfallets styrelse bör ha större representation, det vill säga fler ledamöter.
  2. Alla partier i kommunfullmäktige böra ha representation i kommunstyrelsen.
  3. Alla partier i kommunfullmäktige bör ha representation i budgetberedningen.
  4. Byggnadsnämnden och planeringsutskottet bör fungera ihop. Eventuellt slås samman.
  5. Slå ihop skolnämnden och utbildningsnämnden, med tre underavdelningar. De är förskolan, grundskolan och gymnasieskolan inklusive vuxenutbildningen.

Alla synpunkter, fler förslag med mera, mailas snarast till undertecknad. Enkäten ska lämnas in 25/11.

 

Cykel med kaffe!

Vi kommer att ta fram vår propagandacykel och vara med den på Alberts Torg lördag 26 november och lördag 10 december (glögg i stället för eller/och kaffe). Alla som vill vara med, samlas vid Villa Aurora klockan 11. Det går också att komma direkt till torget om en vill.

Då ser vi fram mot att många kamrater sluter upp. Det innebär inte att man måste dela ut material och tala politik, även om det är det viktigaste. Bara att komma till torget, få kaffe och prata med oss andra är välkommet.

 

Medlemsmöte om basinkomst

Basinkomst är en ide´ som prövats i liten skala. I Schweiz folkomröstades det, men förlorades. I Finland diskuterades det intensivt.

Hur det egentligen står till i debatten om basinkomst kommer att redas ut av Lena Stark onsdag 30 november kl. 18.30-20:30. Hon är en av initiativtagarna till gruppen

 

Basinkomst Göteborg.

Vill man veta mer (mycket mer!) om basinkomst, surfar man till basinkomst.nu

Vänsterpartiet jobbar inte för basinkomst, men det skulle kunna ändras. Kom till medlemsmötet och låt dig informeras! Fika finns!

 

Årsmöte för Vänsterpartiet Mölndal

Vi kommer att avverka vårt årsmöte söndagen den 29 januari 2017. Klockan 16 – 19. Alla medlemmar är extra välkomna på årsmötet. Vi kommer då bland annat att välja ny styrelse och anta ny verksamhetsplan. Årsmötena brukar vara riktigt trevliga tillställningar, då många medlemmar kommer. Och ”ju fler vi är tillsammans…” gäller i högsta grad för ett socialistiskt parti.

 

Nya distriktet

Som tidigare meddelats ska vi ändra distriktsindelningen. Vårt nya distrikt heter Vänsterpartiet Väst, och ersätter då Vänsterpartiet Bohuslän för oss. Det beror på ny indelning av valkretsar med mera. En fördel är att det nya distriktet är samlat runt Göteborg, vilket innebär att resvägarna vid distriktsmöten av olika slag blir väsentligt kortare. På vår hemsida finns mer information om det nya distriktet.

 

Två Distriktsårskonferenser (DÅK)

  1. Lördagen 11/2  kl. 14 – 16 ska vi ha ett avslutande DÅK, då vi formellt lägger ner Bohusdistriktet. Sker i Folkets Hus, Uddevalla. (Samåkning de dryga milen för sista gången!) Vi har rätt till att utse 7 ombud till den DÅKen. Börjar med fika 13:00
  2. Söndagen 12/2  kl. 11 – 15 ska vi ha årskonferens för det nya distriktet V-Väst i Mimers Hus Kungälv. Till den DÅKen ska vi också utse 7 ombud. När vi fått förslaget till verksamhetsplan 22 november, kan vi samlas och grunna på den och om vi vill skriva några motioner.

 

Tidsschema för den mycket viktiga DÅKen 12 februari

22 november 2016    Förslag till verksamhetsplan 2017 skickas till medlemmarna

23 december 2016    Senaste datum för motioner till årskonferens DS tillhanda

19 januari     2017    Motionssvar till lokalorganisationer och ombud

28 januari     2017    Sista datum för ombudsanmälning till årskonferensen

2 februari      2017   Konferenshandlingar sänds till lokalföreningarna och ombuden

12 februari    2017    Distriktsårskonferens

 

Nominera till ny distriktsstyrelse (DS)!

Det nya distriktet Vänsterpartiet Väst behöver ledamöter till distriktsstyrelsen. Det kan vara ett intressant uppdrag att få vara med och forma det nya distriktet. Därför uppmanar jag alla att nominera medlemmar i Vänsterpartiet Mölndal till den nya distriktsstyrelsen. Det är viktigt att vi som den största partiföreningen i distriktet är representerade i DS. Men det går också bra att nominera kamrater från andra partiföreningar inom Vänsterpartiet Väst.

 

Valberedningen Vänsterpartiet Väst. (till nya distriktsstyrelsen)

Birgit Lövkvist (sammankallande) tel 0721-871899

Jessica Wetterling tel 0705-573909

Janne Gustavsson tel 0702-642795

Christer Pålsson tel 0703-374099

Ana Maria Stuparich tel 0762-524044

 

 

Valberedningen Vänsterpartiet Mölndal: (till V-Mölndals styrelse)

Ana Maria Stuparich  0762-524044   [email protected]

Ronny Lindqvist   0709-802762   [email protected]

Annika Jansson  (sammankallande) 0702-412463   [email protected]

 

Krokslätt, Mölndal

10 november 2016

Lars Selin, ordförande

0706707144

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv