Information gällande den kommande nya distriktsindelningen av Bohuslän och Älvsborg.

Partistyrelsen har vid sitt möte 4 – 5 september 2016 fattat beslut gällande namnen för de nya distrikten (som följer den nya valkretsindelningen): nuvarande norra Bohuslän kommer tillsammans med nuvarande norra Älvsborg att bilda Vänsterpartiet Fyrbodal. Nuvarande södra Bohuslän kommer tillsammans med de fyra västligaste partiföreningarna i Älvsborg att bilda Vänsterpartiet Väst. Nuvarande södra Älvsborg, inklusive Vårgårda och Herrljunga, bildar Vänsterpartiet Sjuhärad.

Bakgrund: Riksdagen har beslutat om en ändrad valkretsindelning i Västra Götaland. Ändringen började gälla 2015 och den kommer därmed att tillämpas första gången i de allmänna valen 2018.

Ändringen innebär att norra delarna av nuvarande Västra Götalands västra (Bohuslän) och Västra Götaland norra (Norra Älvsborg) slås samman till en ny valkrets (VG norra) samt att de södra delarna av samma valkretsar slås samman till den nya valkretsen VG västra. Dessutom förs kommunerna Vårgårda och Herrljunga från nuvarande VG norra till nya VG södra (Södra Älvsborg). VG östra (Skaraborg) och Göteborgs stad ändras inte.

Ändringen har fått konsekvenser för Vänsterpartiets distriktsindelning. Enligt stadgarna består partidistrikt av ”medlemmar och partiföreningar inom en eller flera riksdagsvalkretsar” (§ 46). Det är partidistrikten Bohuslän och Älvsborg som är direkt påverkade. Och förändringen kommer att gälla från och med 1 januari 2017.

Nuvarande distriktsindelning (till och med 31 december 2016):

distrikt-t-o-m-2016-12-31

Den nya distriktsindelningen (från och med 1 januari 2017):

distrikt-fr-o-m-2017-01-01

Partistyrelsens verkställande utskott tog beslut på sitt sammanträde den 6 november 2015, att en Genomförandegrupp skulle utses för att leda processen fram till ikraftträdandet av den nya distriktsindelningen. Gruppens mandatperiod avslutas 30 juni 2017.

Genomförandegruppen har mandat från partistyrelsen att utgöra interimsstyrelse för samtliga tre nya distrikt (Fyrbodal, Sjuhärad och Väst) från och med 1 januari 2017 tills genomförd distriktsårskonferens och ny distriktsstyrelse är tillsatt för respektive distrikt.

Genomförandegruppen består av:

Xamuel Gonzalez, partistyrelsen (sammankallande)

[email protected]

Emil Lindhal Persson, partikansliet – enheten för organisation (vik. enhetschef)

[email protected]

Gunnar Friberger, partikansliet – enheten för organisation (pol. sekreterare)

[email protected]

 

Bohuslän

Pia Jacobsen, distriktsordförande

[email protected]

Håkan Berg, distriktsordförande

[email protected]

 

Göteborg

Håkan Eriksson, kassör/AU

[email protected]

 

Skaraborg

Berith Bohrén, distriktsordförande

[email protected]

 

Älvsborg

Åsa Olin, distriktsordförande

[email protected]

Arthur Thiry, DS-ledamot/AU

[email protected]

 

Adjungerade tjänstemän, distrikt

Bohuslän: Hamza Demir

[email protected]

Älvsborg: Peter Wiberg

[email protected]

 

Genomförandegruppen har utsett tre valberedningar, en för respektive nytt distrikt, dessa har i uppdrag att:

  • Att lägga förslag gällande DS storlek
  • DS-ordförande
  • Ev. val av kassör (alternativt sker detta på konstituerande möte)
  • DS-ledamöter
  • DS-suppleanter
  • Revisorer + ersättare (lämpligen 2+2)
  • 1 ombud + ersättare till Nordkrokens årsstämma (distriktet kommer att vara andelsägare)
  • 1 ombud + ersättare till ABF Västra Götalands konferenser
  • Ombud till Distriktens representantskap i Västra Götaland.

Dessa valberedningar ska inom sig utse en sammankallande (kontaktinformation om detta läggs upp så snart det är beslutat) och de har mandat fram till distriktsårskonferenserna  (DÅK) i vart och ett av de tre nya distrikten 2017.

Kallelse till avslutande distriktsårskonferenser (DÅK) skickas ut av respektive distrikt, Bohuslän och Älvsborg.

Kallelse till uppstartande distriktsårskonferenser (DÅK) för Fyrbodal, Sjuhärad och Väst, skickas ut av Genomförandegruppen/interimsstyrelsen via partikansliet.

Mer information om detta senare i höst.

Har du frågor, kontakta i första hand din distriktsrepresentant i Genomförandegruppen.

 

Vänsterpartiet Fyrbodal:

Bengtsfors,

Dals-Ed,

Färgelanda,

Lysekil,

Mellerud,

Munkedal,

Orust,

Sotenäs,

Strömstad,

Tanum,

Trollhättan,

Uddevalla,

Vänersborg

Åmål

 

Vänsterpartiet Väst:

Ale,

Alingsås,

Härryda,

Kungälv,

Lerum,

Lilla Edet,

Mölndal,

Partille,

Stenungsund,

Tjörn,

Öckerö

 

Vänsterpartiet Sjuhärad:

Bollebygd,

Borås,

Herrljunga,

Mark,

Svenljunga,

Tranemo,

Ulricehamn,

Vårgårda

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv