Marie Lindqvist (V) rapporterar från Mölndals kommunstyrelse

Marie_Lindqvist-1Ur V-Mölndals hemsida http://www.vansterpartiet-molndal.se/

Vid senaste kommunstyrelsemötet togs beslut om en ansökan om Musik på vattnet 2016 från Mölndals Kulturskola, skolförvaltningen, beviljas. Vidare behandlades en motion från (L) Marcus Claesson och Glen Grimhage, angående att utveckla Åby fritidsområde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad rapporterar Marie Lindqvist (V).

 

Dagens kommunstyrelse sammanträde inleddes med att Charlotte Axelsson från Samordningsförbundets informerade oss om deras verksamhet. Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av både politiker och tjänstemän från de samverkande kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.

 

Syftet med förbundet är att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter, utveckla fungerande samverkan mellan myndigheter och medverka till en effektivare samlad resursanvändning.

Några av punkterna på dagordning som behandlades på dagens sammanträde var som följer:

En ansökan om Musik på vattnet 2016 från Mölndals kulturskola, skolförvaltningen, beviljades. I mer än tre decennier har detta offentliga evenemang funnits, och lockat en stor publik i alla åldrar. I konserten vid Rådasjöns södra strand spelar en inbjuden solist tillsammans med Mölndals Kulturskolas Storband. 

En ny väg i vår kommun har fått ett namn. Det är vägen söder om Hällesåkersvägen, mellan Gapakullen och Rösvägen, som föreslogs namnet Varpetvägen. De boende som hade inkommit med svar till Namnberedningen, som arbetat med frågan, hade alla föredragit Varpetvägen.

 

Bl.a. behandlades en motion från Liberalerna, Marcus Claesson och Glenn Grimhage, angående att utveckla Åby fritidsområde. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad bl.a. med hänvisning till att det finns en Rapport om Åby Fritidscentrum- Målbild och Gestaltning från 13 maj 2013. Ärendet är alltså utrett under den tid då Liberalerna satt vid makten i kommunen. Men det tycks som Liberalerna inte var nöjda med den utredning som de själva då stod bakom, utan vill göra om det… Självklart var de inte nöjda med Kommunstyrelsens beslut utan reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut. Debatten kommer att fortsätta i fullmäktigesalen.

En mängd planuppdrag behandlades också på mötet. Bl.a. beslutades att upprätta detaljplan för bostäder och centrumverksamhet i Lindome centrum, detaljplan för bostäder väster om Bäckstensgatan i Eklanda och detaljplan för bostäder och verksamheter söder om Krokslätts torg. 

Man kan sammanfatta det hela med att det byggs, och det ska byggas mera. 

Mer information angående ärendena på Kommunstyrelsens sammanträde kan man läsa om på stadens hemsida.

För Vänsterpartiet

Marie Lindqvist

Ledamot i Kommunstyrelsen

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv