Ett engagerande årsmöte med Vänsterpartiet Mölndal 28 februari

Arsmote2016 V MÖLNDAL

Årsmötet var välbesökt och aktiviteten stor samtidigt som nya medlemmar engagerar sig i det politiska landskapet bl.a. valdes två nya medlemmar in i styrelsearbetet som suppleanter. Lars Selin omvaldes som ordförande för ytterligare ett år. Ordförande för mötet var Pia Jacobsen från Kungälv – en av distriktets ordförande. Man kan säga att intresset var stort och partiet är på frammars enligt opinionsundersökningar.

När man tittar på vad vänsterpartiet gjort så hittar man en hel del.

Medlemskontakterna är mycket viktigt, däribland de 12 medlemsbrev som går ut, samt V:s hemsida i Mölndals. Jonas Sjöstedt var i Mölndal på Mölndals Museum – ett mycket välbesökt möte. Som första majtalare var riksdagsledamot Maj Karlsson inbjuden som talare. Vidare har partiet haft utåtriktade aktioner som bl.a. ”Röd Lucia” med glögg på Alberts torg.

 

Kommunala gruppens årsberättelse skiljer sig från övriga år

Nu är det Majoritet Mölndal som bestämmer och där finns S, Mp, V och Kd som samregerar. Detta visar sig i aktiviteter som sker i respektive nämnd och styrelse. Det gäller då att få genomslag för sin politik från vänster. I verksamhetsberät-telsen framgår bl.a. att man har motionerat för en kommunal bostadsförmedling men svaret blev ett avslag. Likaså inrättandet av ett hbtqråd som också avslogs. Vänsterpartiet var med och la ner Fässbergsgymnasiet som enhet, då elever tyvärr inte sökte sig till de utbildningarna, som fanns skriver Gruppledare för V Marie Lindqvist och utbildningsnämnden inte lyckats vända den nedåtgående trenden som varit verklighet under flera år. Vänsterpartiet har varit med och utarbetat den kommunala budgeten för 2016 samt utdebiteringen och ekonomisk plan för 2017-2018 vad gäller utgiftstak och investeringsbudget. Vänsterpartiet har också varit med att ta fram ett Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018, en Naturvårdsplan, en Energi- och klimatplan.

 

Partiet sponsrar Damfotbollen. Jitex får 5000 kronor

Vad gäller den ekonomiska utvecklingen som föredrogs av kassören visar att ekonomin i partiföreningen har varit hårt ansträngd efter valet men har nu fått balans. Förutom partistöd som utbetalas efter mandat så har partiföreningen även fått bidrag/gåvor av medlemmar. I vart fall är det ett plus i kassan. Vänsterpartiet har sedan ett antal åt sponsrat damfotbollen i Mölndal där Jitex har fått 5000 kronor, vilket gället även för 2016. När det gäller fastigheten Villa Aurora som partiföreningen äger så sker ett omfattande ombyggnadsarbete på delar av tidigare ägda mark med en hiss upp till Kvarnbyvallen just nu och som skall vara klart till semestern. Gårdsrådet som ansvarar för fastigheten föredrog ekonomin och översyn av elsystemet skall ses över under 2016.

 

Verksamhetsplanen 2016

Ett stort intresse med debatt uppstod om Verksamhetsplanen 2016, som presenterades på mötet. Partiet lever i en situation där man samarbetar med andra partier i ”Majoritet Mölndal”. Frågan är, hur skall partiet profilera sina frågor, vad skall göras för att partiet skall bli känd för medborgarna? En rad förslag och synpunkter presenterades för att kunna tillkännage partiet utåt. Bl.a. bostadspolitiken och boendekostnaderna togs upp. I verksamhetsplan är det också viktigt att hålla en god kontakt med medlemmarna och att partiet skall vara ute i stadsdelarna för att presentera sin verksamhet och få återkoppling.

 

När det gäller valen till styrelsen utsågs 7 ledamöter och 3 suppleanter

Bl.a. omvaldes Lars Selin som ordförande, tillika kassör Viktoria Eliasson.

Bland övriga valdes; Stina Roempke, Joakim Ramberg, Britt Sandblom, Marie Lindqvist och Jerker Halling. Bland suppleanterna invaldes två helt nya medlemmar: Det var Axel Nord och Mikael Sjögren. Vidare valdes också Jessica Wetterling med partierfarenhet.

 

För att göra ett sammandrag ser utvecklingen positiv ut, det finns en stor ambition att få partiet att växa och dagarna innan har vi sett att opinionssiffrorna pekar på en uppgång för partiet.

 

 

Av Jan Jonsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv