Pia Jacobsen skriver om TTIP: Handelsavtal för kapitalet

Pia Jacobsen, distriktsordförande för Vänsterpartiet Bohuslän, skriver om TTIP.

pia jacobsenHandelsavtal för kapitalet
Att skapa förkortningar för olika företeelser är ett välkänt faktum inom alla organisationer och även inom politiken. Det skapar många gånger en stor snårighet och bidrar till svårighet att överblicka innan man är välkänd med förkortningarna och dess innehåll. Särskilt viktigt är det med överblick och förståelse kring innehållet när det gäller några av de viktigaste förkortningar vi som medborgare behöver känna till: TTIP, CETA och TiSA. Dessa förkortningar kan komma att påverka oss medborgare gällande demokratin, miljö, arbetsrätt, mat, kemikalier med mera. Dessa förkortningar är nämligen benämningar på olika handelsavtal som nu förhandlas om på EU-nivå med olika motparter. Så vad innebär dessa för oss? Kommer de ens att påverka oss? Enkla och ärliga svaret på den frågan är ja.


Trots att debattvolymen i Sverige kring dessa avtal är nere på lägsta nivå har möjligen TTIP, som förhandlas mellan EU och USA, blivit det avtal som har fått en liten genombrytning i det mediala bruset. TTIP och handlar enligt förhandlingsparterna om att bryta ner handelshinder. Men TTIP är inte ett handelsavtal i första hand utan är ett avtal om avancerad regelsamverkan i lagstiftningen, och detta påverkar oss.
Men medborgare inom EU och i USA får inte rösta om avtalet som påverka vår demokrati, vår miljö, vår mat och våra jobb m.m. Beslutet ligger på högsta nivå och underlagen är inte öppna för fri insyn ens för folkvalda politiker i EU-parlamentet. Om EU och USA röstar igenom TTIP så öppnas också dörren för fler avtal av den här sorten, näst på tur är TiSA (som handlar om tjänster).
Min fråga; vill vi verkligen ha ett avtal där facklig organisering och arbetsrättsliga skydd kan ses som ett ”handelshinder”? Nej tack!
”The EU has admitted that TTIP will probably cause unemployment as jobs switch to the US, where labour standards and trade union rights are lower.” (Independent okt 2015)
Vill vi verkligen ha ett avtal som låter företag, alltså vinstdrivande verksamheter, sätta sig över våra demokratiskt parlamentariskt fattade beslut genom en möjlighet att stämma stater i särskilda domstolar (inte omvänt, det vill säga stater kan inte stämma företag)? Nej tack!
”One of the main aims of TTIP is the introduction of Investor-State Dispute Settlements (ISDS), which allow companies to sue governments if those governments’ policies cause a loss of profits. In effect it means unelected transnational corporations can dictate the policies of democratically elected governments.” (Independent okt 2015)
Vänsterpartiet är för handel – men inte på bekostnad av demokratin, klimatet, miljön, och arbetsrätten. Därför måste vi med kraft och tydlighet säga nej med tydlighet och kraft till avtal som skrivs med storföretagens vinst i blickfånget!
Läs mer om TTIP på http://www.vansterpartiet.se/resursbank/ttip-avtalet-som-hotar-sveriges-demokrati där finns både folder och flygblad att ladda ner.

Not: CETA är redan färdigförhandlat och ska ratificeras, troligtvis i början på 2016 (http://blogg.jordensvanner.se/2015/10/ceta-doldis-bland-handelsavtalen/ , okt 2015)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv