Fem vårdcentraler stängs av den blågröna ledningen

vårdcentralNärhälsan i Åby ( Mölndal) och Brastad (Lysekil) är två av dem.

 
Pressmeddelande med anledning av att dagens förslag i primärvårdsstyrelsen om att stänga fem vårdcentraler

Vi vill inte stänga vårdcentraler!

Primärvårdsstyrelsens blågröna majoritet har idag föreslagit att inom en snar framtid stänga fem av Närhälsans vårdcentraler . De fem vårdcentraler som stängs är Närhälsan i Åby ( Mölndal), Brastad (Lysekil) Viskafors, Åmål, och Skara. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss förslaget. Först kvällen innan primärvårdsstyrelsen sammanträde, hävde den blågröna majoriteten sekretessen och föreslår nu att beslut tas av regionfullmäktige i februari 2016. Det är uppenbart att den blågröna ledningen har stora problem med både sin styrförmåga och sin demokratisyn.

Det är allvarligt att invånarna på fem orter blir av med sin offentligt drivna vårdcentral. På vissa orter blir resvägen ett problem och problemet är ofta störst för dem som verkligen behöver ha sin vårdcentral nära. Förebyggande hälso- och sjukvård försvåras när avstånden ökar.

Under den förra borgerliga regeringen infördes det obligatoriska vårdvalet som vi nu ser effekterna av. Då våra offentligstyrda vårdcentraler ska jobba på en efterfrågestyrd marknad, lägger den blågröna ledningen ner vårdcentraler som inte klarar sin ekonomiska ram. Det blir marknadsanpassning, inte valfrihet.
Vänsterpartiet anser att den offentligt drivna primärvården ska ges goda möjligheter att utvecklas genom att avkastningskravet på 25 miljoner tas bort. Det går att göra nya långsiktiga ägardirektiv och minska detaljstyrningen.
Att lägga ned fem vårdcentraler är oacceptabelt., säger Inger Lilja, ledamot i primärvårdsstyrelsen för Vänsterpartiet.

Den blågröna majoriteten riskerar invånarnas möjlighet att få sin vård nära, säger Eva Olofsson, regionråd. – Äldre människor, och andra som behöver få sin vård nära drabbas hårdast.
För mer information kontakta:
Inger Lilja (v) ledamot i primärvårdsstyrelsen tel 070-5912318
Eva Olofsson (v) regionråd tel 070-3171027
Lena Karlsson, politisk sekr, tel 070-0825218
Niklas Theodorsson, politisk sekr tel 070-2556217

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv