Rapport från Vänsterdagarna i röda Malmö 2015

Stina Roempke,  V Mölndal, skriver om Vänsterdagarna i Malmö, 11-13 september 2015

Helgen 11-13 september gick Vänsterdagarna av stapeln i den röda staden Malmö. Med buller och bång, eller i alla fall med musik, sorl och engagemang fylldes Malmö stadion med nästan 1200 vänsterpartiester från hela landet. Det var mäktigt! Programutbudet var digert, med möjlighet att välja mellan drygt 50 föreläsningar och seminarier som rörde en mängd politikområde, säger Stina Roempke V Mölndal.

Stina-Roempke

 

 

Först ut för min del var nätverksträffen på fredagen om 6 timmars arbetsdag, ett deltagande seminarium som leddes av Ana Rubin, författaren av rapporten Striden om tiden. En inledning om den stegvisa arbetstidsförkortningen i historiskt perspektiv följdes av dialog om möjligheten att föra politiken i kommuner och landsting. Självklart kom våra geografiskt närliggande verksamheter som inspirerande exempel upp: ortopeden på Mölndals sjukhus, Toyota och det årsgamla projektet på Svartedalens äldreboende. Alla med mycket goda resultat. Att driva frågan, visionen, politiken om 30 timmars vecka känns så viktig och angelägen. Det bestämdes att ett nätverk inom partiet ska starta upp som en väg att intensifiera arbetet.

Bostäder stod också på mitt program

Jag deltog bland annat på en föreläsning om de renoveringar som krävs av våra miljonprogramsområden och den bisarra utvecklingen att människor tvingas flytta från sina områden efter kraftigt förhöjda hyror. Målsättningen måste vara att alla ska kunna bo kvar i sina hem och att upprustningen ska ske med ingen eller låg hyreshöjning. Två personer, Åse Richards och Daniel Carlenfors som har arbetat mycket aktivt med detta i sina bostadsområden i Uppsala respektive Göteborg delgav oss sina erfarenheter och tips i kampen för hyresgästernas rättigheter. Att organisera sig och läsa in sig är några strategier, liksom att vara ihärdig och våga vara jobbig!

 

Vad som komma skall efter New Public Management var ett seminarium som manade till eftertanke

Det förhärskande NPM är inte enbart ett styrmedel utan kan ses som en ideologi som svepte in över oss på bred front – med marknadisering, ekonomistyrning och åtstramningspolitik som ledstjärnor. Men när vinst och sifferstatistik inte är tillfredsställande mått i välfärdssammanhang, vad är alternativet då? Den klumpiga, otillgängliga och byråkratiska offentliga sektorn a’ la 1980-talet är heller inte ett alternativ. Samtalet i seminariepanelen kom att handla om omsorgsrationalitet, tydlig demokratisering, samarbete med professionen och positiva exempel som finns att hämta i t ex Norge, Danmark och Skottland.

 

Att lyssna till samtalet mellan Aron Etzler, partisekreterare och Kajsa Ekis Ekman, författare och debattör var bitvis mycket underhållande

De deltog i samtalet Är socialism möjligt? genom att lägga fram teser och diskutera dem. Två av Arons teser löd ”vi närmar oss socialism men det är inte säkert hinner dit” och ”demokrati är viktigare för socialister än kapitalister”. Kajsa ville å sin sida testa teserna ”i Europa samarbetar vänstern, men i Sverige utesluts medlemmar” och ”både kapitalism och socialism kommer alltid finnas, bara i olika styrkeförhållanden”. Resonemang och vassa kommentarer lockade till många tankar och hjärtliga skratt i den fullsatta lokalen.

 

Att kommentera alla seminarier jag gick på låter sig inte enkelt göras, men hänvisar till vansterdagarna.vansterpartiet.se för dem som vill läsa fler referat och Jonas Sjöstedts tal. Under lördagens gemensamma samling togs den aktuella flyktingsituationen naturligtvis upp. En insamling till Refugees welcome gjordes och Rossana Dinamarca berättade om sin natt tillsammans med frivilliga på Malmö centralstation. Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla funktionärer från Malmö som gjorde dessa dagar möjliga. Förhoppningsvis blir det för min egen del fler Vänsterdagar att hämta inspiration, kunskap och näring från.

 

Stina Roempke (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv