V-Mölndal – Avvaktar utredning om gymnasieverksamheten i Mölndal

Marie_Lindqvist-5Ur vansterpartiet-molndal.se

Rapporterar Marie Lindqvist (V) från kommunstyrelsen. På dagordningen var bl.a. slutrapporten för projekt ”Verksamhetsanpassad bemanning”. I övriga beslut solkarta ska tas fram för Mölndals stad. Skolförvalt-ningen får i uppdrag att börja förbereda i före detta Fässbergsgymnasiet för grundskoleverksamhet. Angående de 14 ansökningar om start av fristående gymnasier, avvaktar kommunstyrelsen en utredning.

Från kommunstyrelsens senaste möte den 29 april rapportera Marie Lindqvist (V) om ärenden som avhandlades.

Informationspunkten på dagens sammanträde var en redovisning av slutrapporten för projektet ”Verksamhetsanpassad bemanning”, av projektledare Eleonor Björnfot. Slutsatserna sammanfattades i möjligheter och förutsättningar. Några av dessa var bl.a.

 

Möjligheter:

– Bättre kvalité för kunderna.

– Ökad jämställdhet.

– Bättre arbetsmiljö.

– Bättre ekonomi.

 

Förutsättningar:

– Att Verksamhetsanpassad bemanning är ett förankrat beslut.

– Förändringsledare med mandat.

– Bemanningsprocessen som grund.

– Ledarskap.

– Kompetensutveckling.

– Delaktighet och information.

– Planering och uppföljning.

 

Projektledaren sammanfattade det hela med att ”Det finns en potential till stora vinster i kvalité, arbetsmiljö, jämställdhet och ekonomi. Men det kräver ett målmedvetet, uthålligt arbete.”

 

Solkarta för Mölndals stad

I övrigt beslutades att det ska tas fram en solkarta för Mölndals stad. En solkarta visar potentialen för att producera solenergi på hustak. Både privata fastighetsägare och staden själv är målgrupp för solkartan. Solkartan ska tas fram för att öka den småskaliga el och värmeproduktionen genom solinstrålning.

 

Minska översvämningsrisken för Kålleredsbäcken

Åtgärder för att minska översvämningsrisken för Kålleredsbäcken kommer att ske framöver. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen ingår i projektet, projektering av åtgärder samt utbyggnad av åtgärder.

 

Begäran av uppdrag för program vad gäller området där före detta Ekhaga/Lindhagaskolan stått, och området som idag kallas Pedagogen Park, var även uppe på dagordningen. Och det beslutades i enlighet med förslaget, d.v.s. Stadsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget.

 

Fässbergsgymnasiet blir grundskola

Skolförvaltningen fick uppdraget att börja förbereda före detta Fässbergsgymnasiet för grundskoleverksamhet.

 

Angående de 14 ansökning om startande av fristående gymnasier, avvaktar kommunstyrelsen utredning om gymnasieverksamheten i Mölndal

Kommunstyrelsen skickar följande yttrande till Skolinspektionen med avseende på ansökningarna som fristående gymnasieskolor inkommit med.

”Med hänsyn till den utredning som Utbildningsnämnden kommer att få, gällande Gymnasieverksamheten i Mölndal, så kan Kommunstyrelsen i dagsläget inte ta ställning till följderna för det allmänna skolväsendet. Kommunstyrelsen avser att komplettera sitt yttrande när utredningen är avslutad.”

Majoriteten var överens om att inte föregå den utredning som kommer att belysa förutsättningarna för gymnasieskolan i Mölndal. Vi har ju ett läge i Mölndal där vi nu beslutat avveckla Fässbergsgymnasiet som enhet. Så nu är vi i ett nytt läge där vi får invänta utredningen innan ställning tas i frågan från Majoritet Mölndals håll säger Marie Lindqvist, Vänsterpartiet.

 

 

För mer information kring ärendena på dagordningen hänvisas till Mölndals hemsida Kommunstyrelsen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv