Vänsterpartiet Mölndal valde ny ordförande på sitt årsmöte

På vänsterpartiet Mölndals årsmöte första mars valdes till ny ordförande Lars Selin (se bild) och ny styrelse med fyra nya namn. Således nya krafter som kommer att styra vänsterpartiet i Mölndal. Framförallt ökar medlemsantalet som den nya styrelsen aktivt får ta tillvara, samtidigt som intresset för partiet är stort. Överraskande har Ronny Lindqvist lämnat ordförandeskapet som han haft i 10 år.

LarsSelin1                                                                  Lars Selin

 

Under verksamhetsåret 2014 har det varit något exceptionellt

Det har varit två val ett EU-val och riksdag, region- och kommunalval, vilket har varit en jobbig tid, men samtidigt har det för vänsterpartiet i Mölndal lett till ett ytterligare mandat till kommunfullmäktige och medfört en större aktivitet än någonsin. I vart fall har valen öppnas upp för nya medlemmar att engagera sig i partiet. Mötets beslut om ny styrelse och i samtliga val, förekom inga omröstningar.

Ronny Lindqvist lämnar ordförandeskapet

Något överraskande lämnade Ronny Lindqvist ordförandeskapet efter 10 år som ordförande för vänsterpartiet i Mölndal. Han har lagt ned mycket arbete och känner att han vill ta det lugnare. Men han försvinner inte utan kommer att finns kvar i Gårdsrådet som ansvarar för fastigheten Villa Aurora, som tillhör partiet i Mölndal. Mötet tackade honom för hans insatser under åren.

 

Lars Selin som ny ordförande

Den nya ordföranden Lars Selin presenterade sig på mötet och vi saxar några av händelserna. Han är född 1951. Arbetat som vårdlärare och sjuksköterska. Han har varit med i partiet sedan 1980, har varit ordförande i VPK Torsby 1981-1984. Flyttade till Göteborg 1984 och haft uppdrag i stadsdelsnämnd under tiden 1985-1998. Blev medlem i Mölndal 1999 och sitter nu i Miljönämnden från 2015.

 

Till ny styrelse valdes som ordförande: Lars Selin, Kassör: Viktoria Eliasson

Styrelseledamöter: Dylan Abdali, Stina Roempke, Jessica Wetterling. Förutom kassören skedde nyval på samtliga namn.

Som suppleanter valdes: Joakim Ramberg, Jerker Halling, Monica Andersson, Andrea Otes, Erica Lintrup. Bland suppleanterna invaldes tre nya.

 

Kommunala gruppens verksamheten

Verksamhetsåret för den kommunala gruppen visar på en god aktivitet, fast vi enbart hade 3 mandat och två suppleanter, så har man åstadkommit en hel del. V-ledamöter har suttit förutom kommunfullmäktige i skolnämnden ersättare i kommunstyrelsen och i utbildningsnämnden, ersättare i kultur och fritid, vård- och omsorgsnämnden, social och arbetsmarknadsnämnden. Samt i bolag, Mölndals Energi, Mölndalsbostäder och i MölnDal fastighets AB.

 

Partiet har lämnat in motioner i så vitt skilda ärenden som: Anonyma ansökningar till kommunala tjänster, kommunal bostadsförmedling, om att Mölndals Bostäder betalar för högt kommunbidrag, vinstuttag i kommunal verksamhet, feministiskt självförsvar samt en motion om inrättandet av ett HBTQ-råd.

En interpellation har lagts som handlade om uppföljningen av stadens bemötande plan.

 

Valet i september innebar en del förändringar som nämndes inledningsvis. Vi ökade med ett mandat i kommunfullmäktige.

 

Mandatfördelningen efter valet påminner om den i riksdagen. Ny Majoritet i Mölndal bildas

De röd-gröna är större än Alliansen men ingen har majoritet för att Sverigedemokraterna blev vågmästare även här. Mycket olyckligt, även rent praktiskt. Det är svårt att föra en konsekvent politik över tid när vågmästarpartiet inte själva vet hur de kommer att rösta! Tidigare erfarenhet av Sverigedemokraterna ger just det vid handen, att man aldrig vet hur de kommer att agera.

Ett intensivt arbete mellan flera partier ledde fram till att Kristdemokraterna anslöt sig till det röd-gröna blocket och bildade Majoritet Mölndal.

 

Ny gruppledare och representant i kommunstyrelsen är numer Marie Lindqvist som går in efter Åke Nises. Hon sitter bl.a. även med i Arbetsgivarutskottet samt Planeringsutskottet.

 

Efter alla punkterna klubbats igenom kändes det positivt, nya krafter och idéer kommer att utvecklas och det är som bekant fyra år kvar till nästa val och nya styrelsen får en intressant start.

 

Av Jan Jonsson (V)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv