Behåll folkhögskolornas lokala styrelser

Artikeln publicerad i Bohusläningen lördag 26 april 2014

Inför varje ny mandatperiod gör politikerna en översyn över hur verksamheterna i Västra Götalandsregionen är organiserade för att få bästa politiska styrning. Det är bra och viktigt att vi har god kontroll över hur många nämnder och styrelser som behövs och att de uppfyller sitt syfte. Varje nämnd och varje politiker kostar pengar och därför måste vi hela tiden omvärdera värdet av den politiska organisationen för att garantera demokratin. Det är däremot inte bra om översynen leder till besparingsiver och nedskärningar i den politiska organisationen som hotar demokratisk utveckling och människors påverkansmöjligheter.

Det är det läget vi är i just nu. I det beslut till politisk organisation som förhandlats fram av samtliga partier i Västra Götalandsregionen, förutom Vänsterpartiet, finns en hel del brister som kommer att få direkt effekt på människors möjlighet att påverka. Ett av problemen ligger i beslutet att slå samman de lokala folkhögskolestyrelserna till en enda central styrelse. Detta kommer att slå sönder folkhögskolornas särart och minska möjligheterna för skolorna att demokratiskt utveckla det som gör varje skola speciell. Folkhögskolan är som studieform unik och går inte att jämföra med andra eftergymnasiala utbildningar.

Eleverna vid Västra Götalandsregionens folkhögskolor får rätt möjligheter att ta till sig kunskap och utvecklas i sin egen takt för att nå de uppsatta studiemålen. De lokala styrelserna har stor betydelse för skolornas utveckling. De är en förutsättning för den goda, levande och livskraftiga folkhögskolan som kan vara en garant för det livslånga lärandet. Det är viktigt för en organisation att ha nära och regelbunden kontakt med sin styrelse och särskilt viktigt för folkhögskolorna. Tjänstemännen behöver stöd och tydliga beslut för att verksamheten ska fungera väl och det får man bara om styrelsen finns nära skolans verksamhet. En dålig folkhögskola blir inte bättre av en slimmad politisk organisation och en bra folkhögskola kan snabbt tappa sin styrfart av att representationen av politisk styrning minskar.

De kortsiktiga besparingsvinster som inledningsvis görs kommer inte heller folkhögskolorna till godo, tvärtom tillkommer det ökade utgifter, då det är varje folkhögskola som ur löpande budget förväntas bidra till en nyinrättad folkhögskoleförvaltning. Vi i Vänsterpartiet anser att beslutet att slå sönder det lokala folkliga inflytandet allvarligt drabbar folkhögskolornas särart och karaktär, en skolform som är avgörande för så många människors framtid!

För Vänsterpartiet

Lena Jagers Bladini 1:e vice ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Jan Alexandersson Ordförande Folkhälsokommittén
Håkan Smedja Ersättare Grebbestads folkhögskola
Ingemar Thorsson Ledamot Billströmska folkhögskolan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv