Ana Maria Stuparich (V-Mölndal): Anonymitet i anställningsansökningar för likabehandling

Ur Vansterpartiet-molndal.se

För att förhindra diskrimineringar av arbetssökande på arbetsmarknaden och bryta segregeringen måste alla ansökningar behand-las lika. Ana Maria Stuparich (V), föreslår i en motion vid senaste kom-munfullmäktige den 26 februari, att ansökningar till lediga platser i Mölndal blir anonyma för de tjänstemän som undersöker sökandes kompetens och som kallas till jobbintervjuer.

Anonymitet

– Vi lever i ett samhälle med en omfattande vardagsrasism och diskriminering mot olika grupper och individer.

Vi vet idag detta genom flera offentliga utredningar och rapporter och en rad vetenskapliga studier. Vi vet det genom hur arbetsmarknaden se ut. Personer med utomeuropeisk bakgrund i allmänhet och personer från Afrika i synnerhet har landets högsta arbetslöshetssiffror, oavsett hur länge de har bott i Sverige. Arbetslösheten för etniska svenskar ligger idag på några procent, medan motsvarande siffra är uppemot 25 procent för de med en bakgrund utanför västvärlden.

Arbetsmarknaden är ogästvänlig gentemot flera grupper i samhället: äldre, funktionsnedsatta, ungdomar, kvinnor, personer som är adopterade som barn samt personer med icke svenskt namn.

 

Diskriminering av människor på arbetsmarknaden orsakas till exempel av att arbetssökande ställs åt sidan på grund av fördomar. Detta innebär att deras kompetens inte undersöks och tas tillvara.

 

För att bryta segregeringen på arbetsmarknaden måste alla ansökningar behandlas lika. Mölndals Stad som arbetsgivare kan föregå med gott exempel genom att behandla arbetsansökningar med ”likabehandlings glasögon”.

 

Därför föreslår jag:

– att ansökningar till lediga platser i Mölndal blir anonyma för de tjänstemän som undersöker sökandens kompetens och som kallar till jobbintervjuer.

 

 

För mer information kontakta:

Ana Maria Stuparich (V)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv