V-Härryda vill satsa för arbetslösa och arbetsrätt

Vänsterpartiet Härryda vill satsa olika kommunverksamhets område för en mer solidarisk och jämlik Härryda.

FAS 3

Ur V-Härrydas budgets förslag:

”1. Erbjuda anställning eller utbildning för dem i Fas 3 under ett år.Vi vill inte att någon i kommunen ska arbeta utan lön eller fackliga rättigheter och dömas till livslång fattigdom.”

 

Partiet vill genomföra detta med bla höja skatten 40 öre och fördela resurser rätt sätt.

 

Här är V-Härrydas budget förslag för Härrydas Kommun för år 2014

 

Budget för Vänsterpartiet 2014

Pengar att fördela:

1. Återbetalning från AFA                                                                                          29 milj.

2. Skattehöjning 40 öre                                                                                             30 milj.

———-

 Summa                                                                                                                        59 milj.

 

Satsningar:

1. Erbjuda anställning eller utbildning för dem i Fas 3 under ett år                        25 milj.

Vi vill inte att någon i kommunen ska arbeta utan lön eller

fackliga rättigheter och dömas till livslång fattigdom.

Satsning på bättre arbetsmiljö för kommunanställda under ett år,                      4 milj.

t.ex tidigarelägga arbetsmiljöprojekt för att förebygga arbetsskador.                                                                                                                                                   ———

29 milj.

 

2. Lönepott till personer inom vård, skola och omsorg. Extra lönepott för att

fortsätta arbetet med att utjämna oskäliga skillnader i lön t.ex. mellan män

och kvinnor.                                                                                                           8 milj.

Sommarjobb till alla ungdomar som söker sådant.                                               4 milj.

Omvandla visstidsanställningar till fasta tjänster. Visstidsanställd har inte

LAS- skydd och får inte heller t.ex.  banklån eller eget bostadskontrakt.              3 milj.

 

Minska antalet barn per avdelning i förskolan med fokus på barn 0-3 år.           7 milj.

 

Ökade medel till Komvux för att ta in fler arbetslösa                                                                 3 milj.

 

Två 75%- tjänster till Rådgivningsbyrån. I stället för att skära ner behöver det  2 milj.

satsas ordentligt inom missbruksområdet för att tidigt fånga upp risk- och

missbrukare, inte minst för barnens skull som finns i dessa familjer.

 

Höja normen för ekonomiskt bistånd med fokus på familjer med barn.              2,5 milj.

 

Arbetskläder till personal inom vård och omsorg.                                                0,5 milj.

————-

30 milj.

——————————————

Summa                                                                                                                                    59 milj.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv