Ana Maria Stuparich, V-Mölndal: Rätten till heltid för kommunens anstälda

ana-maria stuparichAna Maria Stuparich, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Mölndal lämnar en motion till Mölndals fullmäktige. Hon vill att alla kommunalanställda ska erbjudas en heltidsanställning och att heltid ska vara norm i Mölndals stad.

Här är Ana Marias motion:

 

Heltidsanställningar i Mölndals stad

 

 

Rätten till heltidsarbete är en central fråga för jämställdheten mellan kvinnor och män. Cirka 70 procent av dem som arbetar deltid är kvinnor och det är i stor utsträckning ofrivilliga deltider (SCB 2012). Den vanligaste orsaken till kvinnors deltidsarbete är att arbetsgivaren inte erbjuder heltid.

Vänsterpartiet menar att det ska vara möjligt för alla som arbetar att försörja sig på sitt arbete.  För den som är hänvisad till att jobba deltid är det ofta omöjligt att klara sin egen och eventuella barns försörjning. Deltidsarbete innebär inte bara mindre pengar i lönekuvertet varje månad. Deltidsarbetande har också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre ersättning från socialförsäkringarna, arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet. Vidare kan det bli svårt att få banklån, teckna hyreskontrakt och så vidare med bara en deltidslön. I praktiken leder detta till att den som arbetar deltid ofta blir ekonomiskt beroende av en partner. Värst är det självfallet för ensamstående föräldrar med barn. Majoriteten av dessa föräldrar är kvinnor.

 

Det ofrivilliga deltidsarbetet drabbar främst kvinnor inom vård, omsorg, restaurang och handel. I branscher där majoriteten av de anställda är män har det under lång tid varit möjligt att organisera arbetet utan någon större omfattning av ofrivillig deltid. Det måste rimligtvis vara möjligt även inom kvinnodominerade branscher.

 

Som kommun ska vi föregå med gott exempel.

Mölndals stad har därför ett stort ansvar som arbetsgivare för att de anställda ska ha möjlighet att arbeta heltid om de önskar.

 

 

 

I vår kommun är det många deltidsanställda, framför allt kvinnor.

Andelen deltidsanställda i staden ökade från 27,3%  2011 till 27,4% 2012.

 

 

 

Andel deltidsanställda per förvaltning 2012   (i %)

 

Arbets – och familjestödsförvaltningen           10,1

Barnomsorg – och utbildningsförvaltning       17,1

Gatukontoret                                                1,8

Gymnasieförvaltningen                                 27,5

Kommunledningskontoret                            4,5

Kultur – och fritidsförvaltningen                   24,5

Miljö – hälsoskyddskontoret                           4,5

Serviceförvaltningen                                        18,2

Stadsbyggnadskontoret                                      4,5

Vård – och omsorgsförvaltningen                    49,8

 

 

 

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:

 

– Att alla kommunalanställda ska erbjudas en heltidsanställning och att heltid ska vara norm i Mölndals stad.

 

– Att alla kommunalanställda som önskar deltid ska ha rätt att gå ned i arbetstid under den tid de önskar.

 

– Att alla tjänster som kommer att utlysas i kommunen ska vara på heltid, med möjlighet att gå ner i tid för den som så önskar.

 

 

Mölndal den 24 april 2013

 

 

För Vänsterpartiet

 

 

 

Ana Maria Stuparich

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv