L.O.Laxrot(V): Majoritetspolitikernas retorik och fagra tal gör inte våra sjuka äldre friskare

Lars Olof Laxrot

Lars-Olof Laxrot, Gruppledare för Vänsterpartiet i Uddevalla, skriver om läget av äldreomsorg i höger-miljöpartiets majoritetsstyrda Uddevalla:

Majoriteten i socialnämnden i Uddevalla måste börja tala klarspråk om äldrevården.

Om möjligheterna att få hemhjälp eller en plats i vård och omsorgsboende begränsas ytterligare kommer det att drabba alla med vårdbehov och det kommer att kosta mer än de kostnader vi har nu.

Man lägger ner Arrödsdal äldreboende och palliativa korttidsboendet, minskar ytterligare korttidsplatser flyttar om och tar bort resursen som är vår fasta vikariepool, men tycks tro att man då slipper kostnader, har man missat att man har kvar precis samma kostnader, för på alla dessa ställen bor det sjuka äldre som behöver vård i samma omfattning som tidigare och att ingen blir väl friskare snarare sjukare av alla dessa flyttningar.

Och man kommer att få ersätta alla anställda man sparkat med timanställda för antalet sjuka blir inte mindre och vårdbehoven kvarstår och ökar.

Man bara höjer nivån och gör det svårare att få hemtjänst eller att komma in på ett fast boende med tillsyn dygnet runt och då kommer man att vara sjukare och mer vårdkrävande när man får hjälp.

Kostnaderna har redan börjat öka. På grund av att man har minskat platser på våra korttidsboende och äldreboenden, har man för januari och februari i år fått betala nästan 2 miljoner till sjukhusen för att man inte kunnat ta hem färdigbehandlade från sjukhusen i tid och när man ligger kvar på sjukhus så får man inte den personliga vård man får i kommunen.

Man har infört något man kallar trygg hemgång för att bättre ta hand om de som skall komma hem till sina egna lägenheter efter en sjukhusvistelse. Det är en bra men liten åtgärd som hjälper, men inte en åtgärd som på något sätt tar bort behoven av kottidsboende och platser på fasta boenden det syns på att antalet som inte tas hem från sjukhusen i tid ökar.

Man gör stor affär av konsulter som konstaterar att vi har fler äldre med vårdbehov än jämförbara kommuner det kunde jag talat om utan ett fett konsultarvode. Tidigare i Uddevalla kunde man som äldre sjuk, få hjälp i ett tidigt stadium och det ger trots all politisk retorik ett värdigare åldrande.

Hade man från majoritetens sida tagit tag i ekonomin 2010-11 när ekonomerna i socialförvaltningen började varna för underskott i socialnämnden, ekonomerna själva har ifrågasatt meningen med prognoser när inget åtgärdas. Nu sker alla besparingar på en gång utan tanke på konsekvenserna. Om man inte hade underbudgeterat, utan tagit Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget 2010, så hade vi haft ett bättre läge nu.  Och man hade inte behövt införa panikåtgärder och de äldre sjuka och anställda hade inte drabbats så hårt och illa som nu.

Lars-Olof Laxrot Gruppledare Kommunfullmäktige och ersättare i socialnämnden.

 

Med vänlig hälsning

Vänsterpartiet i Uddevalla

Gruppledare

Lars-Olof Laxrot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv