Årsmöte med Vänsterpartiet i Mölndal 3 mars

Ur V-Mölndals hemsida

Årsmötet var förlagt på Villa Aurora. Ett debattrikt möte, där en rad idéer och förslag diskuterades. I vart fall var de närvarande engagerade så inget gick osynat igenom, utan allt granskades omsorgsfullt. Åke Nises, som var ordförande för mötet höll ett stadigt grepp om klubban. Alla val skedde med ackla-mation och nytt namn i styrelsen invaldes Wiwi-Anne Johansson, Riksdagsledamot.

V-arsmote2013 MÖLNDAL

En granskning av verksamheten inom partiet gicks igenom tillika kommunfull-mäktigegruppens verksamhet. Kommunfullmäktigegruppen har gjort ett bra arbete under året. Bl.a. lagt ett eget budgetförslag inför rambudgeten och agerade inför budgetdebatten i november. Tre ledamöter sitter i arbetsutskott – Jerker Hallengren i arbets- och familjestödsnämnden, Ana-Maria Stuparich Barn och utbildningsnämnden och Marie Lindqvist i Vård- och omsorgsnämnden.

I fullmäktigegruppen ingår alla som har uppdrag även från bolag etc. tre interpellationer och två motioner, där en motion gällde de höga arvodena för kommunalråden. Vidare har ett antal förslag och tillägg lagts under året, samt reservationer.

 

Den nya styrelsen består av ordförande Ronny Lindqvist som omvaldes. Till kassör omvaldes Eva Magnusson. Holger Cannerfors omvaldes tillika Monika Andersson. Nytt namn som ingår i styrelsen är Wiwi-Anne Johansson, nuvarande riksdagsledamot. Vidare omvaldes Sören Jensen, Marie Lindqvist och Jerker Halling som suppleanter. Totalt skedde rösningarna med acklamation. Valberedningen hade gjort ett bra förarbete.

 

Styrelsen kommer att få ett arbetsfyllt år som nu lägger grunden för kommande valår då det skall ske ett EU val och ett riksdagsval, så visst finns det att göra.

En het fråga var hur man skall få in pengar till partiorganisationen. Partiskatt var en av frågorna som vållade en rejäl debatt, men det var inget som föll på läppen av medlemmarna fast det var några som ville införa partiskatt. Däremot andra former som kan ge pengar till lokalorganisationen skall nya styrelsen titta på.

 

Förslag till verksamhetsplan för 2013 presenterades av styrelsen på mötet, som i stort godkändes med vissa justeringar och tillägg efter en längre debatt. I vart fall så kan förslaget ge en kick till att fler aktiviteter kommer att äga rum under året, vilket är angeläget för att partiet skall synas för allmänheten. Vidare skall telefonkontakter mellan nya medlemmarna och styrelsen hållas. Öppet hus på Villa Aurora en gång i månaden var med i verksamhetsplaner och infoblad som brev och e-post skall ske 4 gånger per år.

 

Övrigt

Aktiviteter inför 8 mars  internationella kvinnodagen – togs upp på mötet. Bl.a. skall FLAMMAN med specialnummer delas ut i Mölndal. Samling kl 15.00 på Alberts Torg.

Vidare kommer det den 10 mars på söndagen klockan 17.00 till 19,30 vara samtalsläsning på Villa Aurora om den ideologiska kompassen från valgruppen 2014, Holger Cannerfors håller i detta.

 

Bild och text Jan Jonsson

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv