Ulla Andersson (V) vice ordförande, besökte Mölndal

 

 

 

Ulla pratar om partiets budget i Villa Aurora.

Ur V-Mölndals hemsida

Ulla Anderssons besök i Mölndal inleddes med en träff med Livsmedelsklubben på Santa Maria för att diskutera vad som är viktiga frågor för livsmedelsarbetarna där.

 

Santa Maria på den västra sidan av motorvägen genom Mölndal tillverkar grejer som de flesta av oss använder dagligen. Ja, kryddor till Tacos bland annat. Det vet de flesta Mölndalsbor. 

Något förvånande är att företaget inte har något lokalt lönesystem.

 

Vad som däremot finns som en gammal kvarleva är ett lönetillägg för den som inte är sjuk. Närvarotillägget är på cirka 600 kronor i månaden för den som inte har en enda sjukdag den månaden. Det är, enligt Tomas Samuelsson ordförande i Livsmedelsarbetarnas klubb på Santa Maria, en gammal kvarleva som företagets numera finska ägare, Paulig, inte vill ta bort men som betyder att sjuknärvaron är hög på företaget. Lönesänkning har varit på tal men det hotet är för närvarande undanröjt. Däremot vill företaget höja lönerna lokalt för 30 procent av de cirka 70 kollektivanställda med bland annat genom att alla livsmedelsarbetarna avstår en krona var till en pott för dessa höjningar.

 

 

Förutom en rundvandring i fabriken fick gruppen tillfälle att vara med på ett fackligt medlemsmöte där medlemmarna skulle ta ställning till att just avstå en krona i löneförhöjning per timma för att få till stånd ett lokalt lönesystem. Medlemmarna var, av förklarliga skäl, inte med på noterna och ville ha mer information inte minst av de kriterier som sägs ligga bakom hur företaget vill fördela lönerna men som är okänt för de anställda. Ärendet fortsätter om detta på Santa Maria.

Faktaruta: Vid besöket på Santa Maria deltog förutom Ulla Andersson, vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson även Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot från Mölndal, Ronny Lindqvist, ordförande i Vänsterpartiet Mölndal, samt Jessica Wetterling från distriktsstyrelsen. För Livsmedelsarbetarnas klubbstyrelse deltog Tomas Samuelsson, ordförande och Thomas Hall.

 

 

 

På bilden till höger Ulla Andersson vid besöket på Santa Maria

 

 Medlemsmöte

På medlemsmötet på kvällen gjorde Ulla Andersson en grundlig genomgång av partiets höstbudget, som var omfattande med genomgång av statistik och späckat med faktauppgifter. Det handlade om arbetslösheten. Bl.a. nämndes att antalet personer som varit utan arbete mer än 2 år uppgår för närvarande till över 70 000, vilket är en ökning med hela 188 procent sedan oktober 2006. Bostadsmarknaden är en katastrof för ungdomar som vill skaffa egen bostad. 250 000 unga vuxna saknar egen bostad. För att fylla behovet skulle det behövas ca 160 000 bostäder. Vänsterpartiets mål är att det skall byggas 40 000 bostäder om året varav en majoritet ska var hyresrätter.

 

Vidare fordras stora offentliga investeringar bl.a. skola, vård och omsorg. Ojämlikheterna har ökat. Regeringens ekonomiska politik för fler jobb har inte minskat arbetslösheten eller ökat sysselsättningen, samtidigt har de borgerliga sänkt skatterna. Regeringen vill sänka bolagsskatten med drygt 16 miljarder. Ulla påpekade här att en sänkning av bolagsskatten tar 70 procent av reformutrymmet.

 

Kvällens möte var mycket intressant och givande och ett flertal inlägg gjordes av deltagarna.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv