V-Bohsuläns konferens om rasismen genomfördes!

Lördagen den 6/10 hade Vänsterpartiet Bohuslän höstkonferens i Mimers hus i Kungälv.

Temat för dagen var ”Rasism och dess motkrafter” och blev en mycket intressant dag för oss som deltog.

Inbjudna föreläsare var Alexander Bengtsson från Expo och Christer Mattsson från Forum för levande historia, båda officiellt partipolitiskt obundna.

Alexander Bengtsson

Alexander Bengtsson representerade den antirasistiska stiftelsen Expo och berättade om rasismens och antirasismens parallella historia från 30-talet till nutid. Han menade att rasismen finns och har funnits hela tiden, mer eller mindre öppet, mer eller mindre centrerat till vissa orter och släkter.

Alexander sa också att det saknas en samlad antirasistisk rörelse, men att de jobbar på det och att vi ska stödja lokala antirasister, dock inte våldsamma grupperingar. Han poängterade också att ungdomsförbunden måste ut i skolorna och informera innan de har skolval, alla skolor.

Om något händer på orten av rasistisk karaktär, kontakta Expo. Expo har även en site som heter Expo skola. Läs mer på expo.se. De bevakar ständigt alla rasistiska organisationer inklusive Sverigedemokraterna.

 

Christer Mattson

 

Christer Mattsson kom från Forum för levande historia, där han sedan 1995 jobbar med Toleransprojektet i Kungälv. Det innebär att han undervisar ungdomar, som är med i, eller riskerar att hamna i rasistiska sammanslutningar, i svenska, historia och religion och för en dialog med dessa ungdomar som får dem att reflektera över sina åsikter. Han gav oss här exempel på vilka frågor eleverna kan få och fick då även oss att fundera på frågor som t ex etnicitetens betydelse, om man kan välja sexuell läggning och vad man inte kan välja i sin egen identitet.

Toleransprojektet startades efter det tragiska och uppmärksammade mordet på den 14-årige John Hron, och har lett till att nyrekryteringen till rasistiska organisationer på orten har upphört. Man har även fått till stånd att fritidsgårdar i kommunen har öppet ALLA dagar på året, vilket också minskat vandalisering och liknande som ofta ökar vid storhelger.

15 miljoner kr har Tolerensprojektet kostat hittills. En ”fullblodsnazist” kostar samhället ca 30 miljoner kr under sin livstid i (oftast) försörjningsstöd, utebliven skatt , rättsväsende mm.

Tolerans kräver: fantasi, humor, kreativitet, nyfikenhet och tid.

(Ur  http://partille.vansterpartiet.se/ )

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv