Budgetdebatt 11-12 juni i Vänersborg

 

Den 11-12 juni möts de 149 ledamöterna i Regionfullmäktige för den årliga budgetdebatten i Vänersborg. Vänsterpartiet presenterar tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet ett gemensamt budgetförslag som vi har valt att kalla för Framtidstro och hållbar välfärd. De andra partierna presenterar en varsin budget, och vardera parti argumenterar för sin budget, för hur vi ska se till att invånarna i Västra Götaland kan leva Det goda livet, som är Västra Götalands vision.

Debatten inleds med att gruppledaren för varje parti pratar övergripande och utifrån sin politik om budgetens innehåll. Vänsterpartiets gruppledare Sören Kviberg tog avstamp i barnfattigdomen och vilka satsningar vi har gjort i budgeten utifrån den. Här kan du läsa Sören Kvibergs inledningsanförande från debatten:

Bild: Sören Kviberg i talarstolen

 

Vänsterpartiets inledningsanförande

Herr ordförande, ledamöter och åhörare

Först vill jag tacka min grupp i vänsterpartiet för ett gott jobb med budgeten. Ett stort tack också till socialdemokraterna och miljöpartiet för ett gediget samarbete och en fruktbar dialog.

Låt mig inleda med ett citat för att ge er mitt perspektiv:

”Min oro handlar om de fattiga som springer och springer, de sjuka som jobbar och jobbar. De ensamstående föräldrarnas trolleritrick med vinterskor. Den handlar om hur fattiga unga utvecklas till farliga vuxna på grund av sin desperation. Det går en tid att hoppa över viktiga historiska skeenden. Man kan blunda för psykologin och människors sociala omständigheter. Man kan ignorera barns drömmar och enkelt skapa system som förstärker synen på människors olika intelligens och möjligheter. Man kan återskapa tjänare efter tjänare. Direktör efter direktör. Det är bara det, att någon gång då och då dyker en Moa Martinsson eller Zlatan upp och berättar att hungern smakar likadant vilket årtal vi än lever i. Och det är då det är natt, det är då sången, dikten, drömmen säger att vi alla hjälps åt så att landets talanger går förlorade i just denna vår tidsålder. Drömmen ljuder att människor får vara human beings igen.”

Susanna Alakoski. Hon har också om sin uppväxt berättat att hon sov i lakan från Lions, möblerna var trasiga, aldrig en semesterresa, en gång fick hon gå på bio men aldrig på cirkus eller tivoli. Dammsugaren och teven hade kronofogden tagit.

Fullmäktigevänner, enligt Rädda Barnens beräkning lever idag 248 000 barn i fattigdom i Sverige. I vänsterpartiet slår vi vakt om och vill utveckla den solidariska välfärden. Som vi ser det, en absolut förutsättning för att ge varje människa ett egenvärde, frihet och förutsättningar för att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Herr ordförande, den budget vi tre partier gemensamt föreslår till regionfullmäktige understödjer en utveckling där minskade klyftor, arbete och hälsofrågor står i fokus. När det gäller barn och ungdomars livsvillkor tar vi steg för att öka tillgängligheten till verksamheter som är angelägna. Vi stärker kulturverksamheterna genom att tillföra resurser till några av regionens viktiga kulturinstitutioner och inte minst genom att satsa mer på att tillgängliggöra och utöka barn- och ungdomskulturen.

Vi vill utveckla hälso- och sjukvården och stärka samarbetet med kommuner och stadsdelar, inte minst för att ge föräldrar och barn trygghet under de tidiga åren i barnens liv. En viktig inriktning är att skapa fler familjecentraler och att öka samverkan kring skolelevernas hälsa. Eleverna ska inte hindras av organisatoriska gränser.

Vi vill fullfölja våra vallöften när det gäller att ta steg för fri tandvård upp till 25 år och vi föreslår glasögonbidrag för barn upp till 16 år. För att stärka kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården föreslår vi bland annat en satsning på betald utbildning till specialistsjuksköterskor inom bristområden.

Vi föreslår en storsatsning för att sökerställa kapaciteten i kollektivtrafiken när trängselskatten införs och vi vidmakthåller också ambitionen att regionens verksamheter ska vara oberoende av fossil energi år 2020 och att fullfölja klimatstrategin.

Vi ställer krav på regionens verksamheter att prioritera jämställdhet och därtill en särskild satsning för att utjämna löneskillnader. Som en konsekvens av 2012 års tilläggsbudget har vi enats om en skattehöjning med 25 öre. Detta för att trygga finansieringen av de stora sjukhusens långvariga obalanser, utveckla välfärden och för att möta behoven till följd av demografiska förändringar. Vi försöker också att hålla en långvari investeringsnivå i höjd med vad vi bedömer är möjligt i förhållande till de finansiella förutsättningarna.

Nästa år, budgetåret 2013, är det 50 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda tal ”I have a dream”. Han sa: ”I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content by their character”. Drivkraften som jag tror förenar oss, oavsett parti, handlar kanske om visionen, drömmen, att lämna något bättre till våra barn.

I regionen bedrivs det varje dag verksamheter av hög klass, något vi kan vara stolta över. I vårt gemensamma budgetförslag markerar vi särskilt att det ska finnas ett barnperspektiv i de beslut vi tar. De handlar förstås om vad våra barn får ärva i form av t.ex. infrastruktur, men också innehållet, tillgängligheten till och villkoren för vår gemensamma välfärd. Det handlar också i förlängningen om att överlämna formerna för vår representativa demokrati.

Jag är stolt över att vi tidigare gemensamt har enats om att inrätta en rättighetskommitté, för att stärka arbetet med att utifrån regionens plattform mota bort diskriminering i alla dess former. Integration, jämställdhet och mångfald kännetecknar framgångsrika organisationer runt om i världen och det ska förstås också gälla i Västra Götalandsregionen. Vi vill också med vårt budgetförslag ta steg som bidrar till att barnfattigdomen bekämpas. Vårt gemensamma budgetförslag slår vakt om, och utvecklar, förutsättningarna för det goda livet i Västra Götaland.

Jag yrkar bifall till det av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet framlagda budgetförslaget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv