Ungdomsbostäder i MölndalsBostäder

Nu kan det bli möjligt för ungdomar under 26 år att få en bostad i
MölndalsBostäders fastighetsbestånd. Det gäller lägenheter mindre än 35
kvadratmeter och en hyra understigande 3 500 kronor.

-Ett unikt projekt som nu bostadsbolaget tagit beslut om, säger Ronny
Lindqvist (V), ledamot i styrelsen och initiativtagare till satsning på
ungdomsbostäder.

 

 

 

För ungdomar är det mycket svårt att komma in på lokala bostadsmarknaden.

 

På hyresmarknaden är trycket mycket hårt och det krävs lång registreringstid på Boplats samt konkurrens med andra sökandegrupper är hård.
Till bostadsmarknaden finns också en tröskel i form av finansieringen. Oftast har inte ungdomarna resurser för att skaffa en bostadsrätt. Det är allt för många hinder för ungdomar att över huvud taget komma in på bostadsmarknaden.


 
MölndalsBostäders styrelse har under hösten 2011 beslutat att utreda om man skall kunna erbjuda ungdomar i Mölndal, som i dag inte har ett eget boende i bolagets bestånd.
Tanken är att ungdomarna skall kunna erbjudas vissa av de lägenheter som dels är mindre (1:a på högst 35 kvadratmeter) och dels inte har hög hyra (mindre än 3 500 kronor per månad).
Styrelsens gav VD i uppdrag att komma med ett förslag om hur detta skulle gå till och vad det krävs för att på ett tydligt och trovärdigt sätt genomföra testet.
 
Beslutet som nu tagits den 2 mars i år innebär ett projekt som bör omfatta totalt 10 lägenheter under ett år.
Detta motsvarar ungefär en femtedel av bolagets totala omflyttning. Det bör vara ungdomar som idag har sin mantalsskrivning i Mölndal och som inte har en egen bostad. Lägenheterna bör vara mindre än 35 kvadratmeter och ha en hyra som understiger 3 500 kr.


 
Lägenheterna skall sökas via Bolats Göteborg och den som har längst registreringstid skall bli erbjuden lägenheten. Detta avsteg från den vanliga uthyrningspolicy skall kommuniceras på bl.a. hemsidan och var tydligt vid uthyrningstillfälle på Boplats. De ekonomiska kraven enligt uthyrningspolicyn bör gälla – är låg hyra varför det inte borde vara något problem, säger MölndalsBostäders styrelse vid sitt beslut den 2 mars.
 
Kommentarer
I samband med vårt möte den 11 september förra året, då vi går igenom den långsiktiga verksamheten tog jag upp idén om att vi måste satsa på ungdomsboende, säger Ronny Lindqvist. Därför är det intressant att få se hur detta projekt kommer att utvecklas. Att det bara är 10 lägenheter under ett år får väl ses som ett försök. Förmodligen kommer detta att utvecklas och bli större. I vart fall är det en början för att på något sätt hjälpa ungdomar i Mölndal att få en egen bostad med en hyra som är möjlig att kunna klara.
 
Av Jan Jonsson (V )

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Länk till din partiförening
Arkiv